NY CHEFKONSULENT i FADD

25-01-2023
PROUDLY ANNOUNCING
Vi er glade for at kunne fortælle, at vi i FADD har ansat Tore Kargo  som Henrik Kaustrups kollega og siden hans afløser.
 
Processen startede i oktober 2022.
Vi har modtaget 42 ansøgninger og haft 3 meget kvalificerede kandidater gennem interviews, diverse tests og samtaler.
Forløbet er nu afsluttet. Og vi er rigtig glade for resultatet.
 
Tore Kargo er 48 år og kommer fra en stilling som afdelingsleder i Socialtilsyn ØST.
Tore er uddannet socialpædagog, har en master i socialpædagogik og har mange års erfaring fra vores område. 
Tore har derudover været politisk konsulent i SL.
 
Som tidligere nævnt, har vi ønsket en lang samkøringsperiode for Henrik og Tore, hvilket betyder, at de nu i et år får mulighed for at overlappe, koordinere, afstemme og udveklse for at skabe det bedste afsæt for vores fortsatte bestræbelse på at "fastholde vores position som bidragsydende, respekteret og troværdig aktør på det specialiserede børn og unge-socialområde, videreføre vores mere end 125 årige historie og videreudvikle den kontinuerlige opgave, det er, at konstituere en moderne forståelse for vigtigheden af håndholdte indsatser til glæde og gavn for de mere end 2000 børn og unge, som vores 115 medlemsinstitutioner arbejder med til hverdag & fest."
 
Vi vil senere præsentere Tore i et portræt på vores hjemmeside og på diverse sociale platforme.
Tore starter hos os 1. marts 2023.


.... læs hele teksten

UNGESEMINAR 20-21 april 2023 på Tornøes hotel

24-01-2023
TRADITIONEN TRO!!

DENNE GANG MED:
- NÅR SÅRBARHEDEN KOMMER ONLINE
- DET DOBBELTE KRAM
- PÅ VEJ MOD EN NY PÆDAGOGUDDANNELSE
- UNGE MED AUTISME
- MUSIK OG UDSATHED? Mellem STJERNEDRØMME OG KNOFEDT
- DET GODE SAMARBEJDE MELLEM
INSTITUTION OG PSYKIATRI?
- ER RÅVARER OG MAD EN LILLE LEM TIL SANSEAPPARATET OG KLANGBUND OG ÅBNING FOR EN SOCIAL RELATION?

20.-21. APRIL 2023 på Tornøes hotel, Kerteminde

MØD
Signe Sandfeld Hansen, Center for digital pædagogik
Peter Thybo, sundhedsinnovator
Hans Henrik Hjermitslev, lektor, PH. D, UC SYD Pædagoguddannelsen Campus Aabenraa
Lene Poulsen, socialpædagog, selvstændig og mor til en pige med Aspergers
Pharfar (Søren Skov) musikproducer, rapper og sangskriver
Thorsten Schumann, ledende overlæge Børne- og Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium, Sydjylland
Søren Ejlersen, kok, grøn ildsjæl og stifter af AARSTIDERNE og HAVER TIL MAVER
... OG kolleger fra vores medlemsinstitutioner

TILMELDINGSFRIST 24/2 2023


.... læs hele teksten

MEDLEMSMØDER: Inge Bryderups nye bog

30-08-2022

Kære medlemmer, 

Mange af jer har medvirket til, at denne bog har kunnet skrives og udgives 
Det har I i form af det ikke ubetydelige stykke arbejde, I leverede med at udfylde de skemaer, der er basis og forudsætning for undersøgelsen .
Og nu er den her så, bogen:

ANBRAGTE BØRN OG UNGE PÅ DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER
... som blev lanceret i torsdags ...

Vi har i forlængelse heraf spurgt ... og Inge Bryderup sagt JA til at deltage i et øst og et vest-fyraftensmøde for os: Både fordi hun vil påskønne jeres bidrag, fortælle om proces og produkt, men også fordi I sikkert har nogle spørgsmål til professoren ...

Så som I ved: "Denne bog formidler resultaterne af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om forholdene på danske døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder og om, hvad der karakteriserer de børn og unge, som er anbragt på de to typer af institutioner.
Bogen sætter derudover fokus på institutioner med interne skoler og de børn og unge, der modtager deres undervisning på en intern skole, og den formidler analyser af stabilitet og mangel på samme for de børn og unge, der er anbragt på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder.(fra Rockwoolfondens omtale af bogen...)

Møderne afholdes
6. oktober 2022 17.00-19.00 på HVIDBORG - Neergårds Alle 6, 2650 Hvidovre
11. oktober 2022 16.30-18.30 HOLMSTRUPGÅRD - Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand

 

Der kan max tilmeldes 2 personer fra hver medlemsinstitution.

Send en mail til info@fadd.dk - senest 15/9 2022 - først til mølle

(Se links til pdf-fil, konklusioner og video fra boglancering herunder).... læs hele teksten

FADDs ÅRSMØDE 2022

24-08-2022

De færreste af os går rundt og ved, at glas overvejende består af Siliciumdioxid. 
Det er et såkaldt amorft materiale, hvilket betyder, at dets opbygning er uordnet eller uregelmæssigt. 
Til gengæld ved vi alle, at glas er et komplekst og flerdimensionelt produkt, der er både kan være stærkt og skrøbeligt, smukt og grimt, brugbart og fejlplaceret, koldt og varmt, det kan være gennemsigtigt og sløret. 
Fælles for alle varianter er, at det skal forarbejdes for at blive til det, vi kalder glas. 
Og der skal varme til … meget varme. 

GLASHUS, der er blevet overskriften på vores årsmøde i 2022, giver den association til vores område, at vi i en foranderlig verden, hvor autoritet, relationer og anerkendelse er noget, vi skal gøre os fortjente til, skal kunne håndtere de modsætninger, som glasset repræsenterer. 
Udefra skal man kunne se, hvad der foregår derinde SAMTIDIGT med, at vi skal beskytte de børn, unge og familier, der er der… 
Vi skal kunne skabe et balanceret forhold mellem lys og skygge, og SAMTIDIGT vide, hvornår der er brug for hvad … 
Vi skal være parate til at skifte de dele ud, der er gået i stykker eller som ikke tjener formålet, SAMTIDIGT med, at man skal kunne se at tingene bliver brugt … 
Vi skal gøre os umage for at få børn, unge og familier til at vokse indefra, SAMTIDIGT med, at vi sørger for, at de lærer at tage del i det udefra … 
Vi skal fagligt set vide, hvad vi har med at gøre, SAMTIDIGT med, at vi skal forstå, at menneskelighed, omsorg og respekt er det kit, der kan skabe relationer mellem mennesker… 

De mange glastyper, formål og nuancer kan minde os om vigtigheden af at fastholde den mangfoldighed, vi kender på vores område. Udsatte børn og unge er lige så forskellige som ikke-udsatte. One size fits NOT all. 
Vi har en forpligtelse til, at der er plads til alle og alle behov. 

I årets program har vi valgt at lade en række temaer indgå, der kan medvirke til at kaste lys ind i GLASHUSENE:
Vi har bedt VISO give et bud på, hvad det er kommunerne ikke selv kan klare.
Michael Dassa vil indvie os i den om

.... læs hele teksten

SEMINAR om specialundervisningen 26-27 oktober 2022

19-08-2022
Kære skolefolk i FADD,
 
Som tidligere nævnt har vi, i forlængelse af den politiske aftale om undervisningen på vores område, ønsket at afholde et seminar om temaet, når vi har mere konkrete forestillinger om, hvor det vil lande.
 
Fra kilder i Børne & Undervisningsministeriet ved vi nu, at de forventer at sende et lovudkast til høring engang i efteråret.
 
Da aftalen er politisk bred forestiller vi os, at den også vil være gældende efter et valg (but you never know)  
 
Seminaret afholdes 26-27 oktober på Jørgensens hotel i Horsens

INDHOLD

Styrk undervisningen på jeres skole, så den sikrer eleverne faglig progression, trivsel og deltagelsesmuligheder – Maj Balsløv, læringskonsulent i STUK

Hvornår er en krone til specialundervisningen givet godt ud? – Ane Stallknecht, næstformand i Børne- kulturchefforeningen og centerchef i Odsherred Kommune

Den politisk aftale om styrket kvalitet på interne skoler – hvad kan vi forvente? - Specialkonsulent Ulla Skall, Børne undervisningsministeriet

Specialundervisning i praksis – Charlotte Møller Pedersen, forstander på Dannevirkeskolen

Kvalitetsmodel: Den politiske aftale indeholder et krav om, at der mellem den enkelte skole og kommunen skal indgås en ”kvalitetsaftale”

Kvalitetsaftalen skal udarbejdes efter en fast skabelon, der udvikles af ministeriet i dialog med relevante interessenter: Hvad ved vi? & hvad ønsker vi? - Henrik Kaustrup, FADD

Kontrakter og forhandling – Anne Brorson

--

Se program og tilmeldingsinfo via nedenstående link


.... læs hele teksten

Flere nyheder
billeder/thumbs/cmpnov2021_2.png

Marts-klummen 2023

Forårets første måned har taget imod os med nattefrost, nordlysoplevelser til de heldige og solskin, der endelig kan mærkes på kroppen. Starten på måneden har også budt på politiske dønninger fra en afskaffet st. bededag, udspil om ændrede universitetsuddannelser og de igangværende overenskomstforhandlinger.

Barnets Lov har ladet vente på sig på grund af efterårets folketingsvalg, hvilket har betydet at Pernille Rosenkrantz-Theil er blevet socialminister og nye opgaver (bolig og ældre) er kommet til i det gode gamle socialministerium. Men nu ser det ud som om Barnets Lov igen er i bevægelse. Socialudvalget vil i næste uge blive orienteret om planen der betyder, at lovforslaget angiveligt skal i folketingssalen i sidste halvdel af marts. I FADD er vi optaget af, hvilke ændringer de mange høringssvar har medført. Og de er ikke en hemmelighed, at FADD gerne ser nogle af de oprindelige aftaleelementer om styrkelse af børnenes retssikkerhed og tydelig styrkelse af arbejdet med udsatte børn og unge genindføres. Vi syntes ærligt talt, at lovforslaget der kom i høring, var lidt tandløst og måske ikke værdigt at kalde et paradigmeskift!

Aftalen omkring Styrket undervisning for anbragte børn og unge, holder vi også skarpt øje med. Vi har sammen med Skolealliancen for specialundervisningstilbud lagt meget arbejdet i at påvirke processen med vigtige argumenter fra praksisnære ståsteder, se fx vores fælles indlæg i Altinget.

-
På egen banehalvdel har vi i al beskedenhed taget fat på et nyt kapitel i foreningens historie. For første gang nogensinde har vi, for en tid, to ansatte i foreningen. Tore Kargo har haft sine første arbejdsdage og flankerer nu Henrik Kaustrup det næste års tid. Synergien dette vil medføre ser vi frem til – der er allerede gode takter.

Med dette bagtæppe er det både rette tid og på sin plads, at denne måneds klumme sætter lidt flere ord på vores nye chefkonsulent.

 

Et lille portræt af Tore Kargo
Tore Kargo er 48 år, gift med Line og sammen har de tre børn. Tore er bosat i Skibby på Sjælland, så efter 20 år med et østjysk konsulent-epicenter, kommer der nu et sjællandsk bidrag. 

Oprindeligt er han uddannet socialpædagog, med mere end 15års praksiserfaring i bagagen. Fx medlemsinstitutioner som Sølager, Godhavn og Orøstrand er at finde på hans Cv. Uddannelsesmæssigt har han gennemført en Master i socialpædagogik og en diplomuddannelse i ledelse. Efter nogle år i SLs Forbundshus har han de sidste knap otte år været i Socialtilsyn Øst som afdelingsleder.

Tore har i mange år været en ven af FADD. Det sidste årti har bud på flere samarbejder og det har altid været til fælles bedste. Tores faglige viden og indsigt i området, samt synlige styrkepositioner, har vi flere gange haft glæde af. Når specialistviden om fx lovgivning, socialtilsyn, magtanvendelser, pædagogik og ledelse bliver formidlet gennem Tores praksisforståelse – så har vi altid fundet klangbund, synergier og perspektiver, der har beriget og inspireret.

At Tore nu kan bidrage med sin viden ind i foreningen og bistå medlemsinstitutionerne, når de måtte have behov for dette, ser vi som en styrkelse med et godt potentiale.

Netop forankringen i og dedikationen til det socialpædagogiske praksisfelt var en høj prioritet for ansættelsesudvalget, da man valgte Tore til stillingen. Når der samtidigt er tale om en person der har politisk tæft, formidling i skrift og tale som en styrkeposition og specialistviden indenfor nogle af de udfordrende discipliner – lovgivning, socialtilsyn og magtanvendelser - ja, så var det ikke så svært. Og heldigvis var interessen for en fælles fremtid gensidig.

Kaustrup og Kargo har flettet kalendere og vil i den kommende tid, skulder ved skulder, besøge medlemsinstitutioner, samarbejde om FADD-arrangementer og fortsætte det vigtige arbejde med at sikre ekstern indflydelse.

< .... læs hele artiklen
billeder/thumbs/cmpnov2021_2_1.png

Februar-klummen

KAUSTRUP & KARGO lyder måske som et nystartet ejendomsmæglerfirma med base i Nordsjælland, Søbogaard på køl og havudsigt fra kontoret.
Men som det lød fra opslag på diverse sociale platforme i sidste uge, så har vi pr. 1. marts ansat Tore Kargo som Henrik Kaustrups chefkonsulentkollega  … og om et års tid hans afløser.

Som en forholdsvis lille interesseorganisation med tradition for stort løbepensum, brede kontaktflader og høj faglighed – og VARME, VIDEN, VISDOM & VEDHOLDENHED i ascendanten, ser vi – med denne ’dynamic duo’ - frem til at kunne give den dobbelt gas i vores on-going bestræbelse på at "fastholde vores position som bidragsydende, respekteret og troværdig aktør på det specialiserede børn og unge-socialområde, videreføre vores mere end 125 årige historie og videreudvikle den kontinuerlige opgave, det er, at konstituere en moderne forståelse for vigtigheden af håndholdte indsatser.”

Vi modtog 42 ansøgninger og havde 3 meget kvalificerede kandidater gennem interviews, diverse tests og samtaler.
Tore Kargo er 48 år og kommer fra en stilling som afdelingsleder i Socialtilsyn ØST.
Vi vil senere præsentere Tore i et portræt på vores hjemmeside og på diverse sociale platforme.

---

Mens disse linjer skrives, er embedsmændene i Social-, bolig- og ældreministeriet (SBÆM) samt Børne- undervisningsministeriet (BUVM) ved at lægge sidste hånd på hver deres bud på Barnets Lov.
I SBÆM forbereder man Folketingets behandling af den lov, der blev sendt i høring 25. maj sidste år og som vi afleverede et grundigt høringssvar til.
Vi afventer i hvilket omfang de mange kommentarer, som områdets aktører afleverede i den forbindelse, er blevet taget til nåde af ministeren.
Vi må imidlertid antage, at de 214 paragraffer, 450 siders bemærkninger, en række nye instanser ikke nødvendigvis – og slet ikke af sig selv – vil gøre livet hverken lettere eller bedre for udsatte børn og unge.

Så uden at kende hele indholdet, barsler vi i samarbejde med Selveje.dk, Socialpædagogerne, Livsværk, og KFUM’s sociale arbejde med et debatindlæg, hvor vi nævner 3 forhold (af flere mulige!)

  1. Den ringe finansiering
  2. Det forventede mer-bureaukrati (herunder påpeger vi, at indragelsesdagsordenen ikke må medføre, at nogle børn og unge kommer til at få (eller tage) ansvar for deres egen ulykke
  3. Vigtigheden af, at efterværnet bliver til en rettighed for alle anbragte unge

I BUVM er man i gang med at skulle fremlægge den lovtekst, der er en forlængelse af det aftale-papir om dagbehandling og interne skoler, som et stort flertal af Folketingets partier var blevet enige om i marts 2022.
Også denne proces har vi været stærkt involverede i.

Vi er rustede og har afsat en del ressourcer til at gå ind i de politiske processer; herunder den implementeringsproces, der altid følger med ny lovgivning, og som sikkert vil omfatte formulering af de spørgsmål, dilemmaer og kommentarer, der skal kvalificere indhold i kommende bekendtgørelser og vejledninger. 

Dagen i dag – 1. februar - er så lige tiltaget med 1 time og 38 minutter siden vintersolhverv ????

 
Charlotte Møller Pedersen, formand

 

billeder/thumbs/cmpnov2021_2.png

Januar-klummen 2023

MOD & MENING

NYTÅR er lig med at kigge bagud og se fremad.
I år har det også været at tage en lidt længere juleferie end jeg plejer (BALI HOLDER!!!)

I FADD har også 2022 været et travlt år.
Barnets lov, interne skoler-reformen og høringen om et styrket socialtilsyn har været de store og omfangsrige arbejdsmæssige opgaver. Heldigvis har der været en sammenhæng mellem arbejdstyngde og opgavernes betydning. Lovgivning på vores område har ALTID højeste prioritet. Først om fremmest når det handler om nye rammer og vilkår for de udsatte børn og unge og deres familier; dernæst når det handler om vores egne vilkår, som når Socialtilsynene styrkes.
Men også efterværnet, AULA, Inge Bryderups døgntilbudsundersøgelse, en række medlemsarrangementer - og så lige et folketingsvalg - har vi givet betydelig opmærksomhed i det forløbne år.

Og JULEGAVEREGN….
At vi efterhånden ikke kan finde på noget nyt at skrive om glæden ved det samarbejde skyldes ikke, at vi er ved at løbe tør for taknemmelighed, men alene fordi de gør det igen og igen. Og at TAK kun er et fattigt ord.
Indsamlingen i 2022 var for 16. gang. Og med et resultat på den rigtige side af 1,3 mio
Bedst som det så svært ud, formåede de alligevel at sætte den slutspurt ind, der gjorde, at vi igen kunne uddele ekstra julegaver til alle børn på vores medlemsinstitutioner – og på Færøerne og i Grønland.
Slutspurten lykkedes blandt andet takket være storsponsorerne; firmaer og enkeltpersoner.
HURRA for dem …
-
Ser vi frem mod 2023 bliver det året, hvor forventer at bruge mange kræfter, meget viden og erfaring på at implementere Barnets lov og skolereformen, så lovgivningen på de to områder lander der, hvor de udsatte børn og unge får mest mulig livskraft med i rygsækken, og hvor smidighed, anvendelighed og målgruppe-specifik faglighed bliver de parametre, som skal give fagets udøvere de bedste betingelser for at bistå børnene, de unge og deres familier.

Det er mit håb, at Mette Frederiksens nytårstale hvor hun med: ”Det skal være slut med at tabe så mange børn og unge på gulvet” og ”Vi skal vise vores børn og unge, at vi tror på dem. At vi vil dem. At vi behøver dem.” … skaber begrundet håb om, at vi med ny lovgivning i hånden får mere direkte incitamenter og bedre vilkår for at kunne gribe indsatserne endnu klogere an med mindre bureaukrati og mere frihed i den sociale sektor.

Det er vores håb, at vi også kommer til at se på nye institutionsformer og bedre finansieringsmodeller, så vi får endnu bedre muligheder for at give livslæring og livshjælp også til de børn og unge, der fylder i diagnosestatistikkerne og i tallene for ungdomshjemløshed.
På de to områder forestiller vi os, socialpædagogikken fortjener en genkomst (se opslag fra 4. januar)

Skal man udvide sine horisonter, giver det ofte mening at lade sig inspirere af mennesker, man ikke sædvanligvis har relationer til.
I den forbindelse blev jeg inspireret af at læse et interview med Det KGL-teaters skuespilchef Morten Kirkskov i Berlingske 9/12 2022. Overskriften var: TIDSÅNDEN ER IMOD OS. MEN JEG SYNES STADIG VI HAR RET TIL AT VÆRE HER - SAMMEN.
I interviewet siger Morten Kirkskov blandt andet: ”Hvis ikke kunsten er modig, taber vi dens mening.”

Der er sikkert flere forskelle på dramatik og pædagogik, end der er ligheder.
Men måske vi trænger til at blive mere modige på vores område. Råbe mere op, gøre vores faglighed tydeligere, insistere på, at alle børn har krav på en god barndom, at alle børn har ret til uddannelse og til på længere sigt at tjene egne penge; til at kunne leve et liv med autonomi, integritet og værdighed
Det kræver nogle gange skæve løsninger, fantasi og kreativitet.
Er vi blevet for pæne og regelrette? Ikke for at lægge op til, at vi skal til at være grimme og regelbrydere.
Det værste, der kan ske, er, at vi taber pædagogikkens mening.

Charlotte Møller Pedersen
Formand