Få nyhedsbrev på mail:

FADD afholder MESSE 14-15 marts 2019

09-12-2018

FADD afholder 14-15 marts 2019 en messe for dagbehandlingsinstitutioner/tilbud

Målgruppe: Ledere og medarbejdere på FADDs medlemsinstitutioner, der helt eller delvist arbejder med dagbehandlingsindsatser

Tid: 
14-15 marts 2019

Sted:
 Nyborg Strand

Pris: Deltagerbetalingen udgør 2.900,- kr. og inkluderer alle måltider (ex drikkevarer) workshops og overnatning på enkeltværelse.

Tilmelding: senest den 10. december 2018

Vi har reserveret plads til 100 – først til mølle…

MØD vidensudbydere der ved noget om:
Journal Digital
Dagbogsprogrammet 
KRAP
DUÅ - de utrolige år
ART
Barnets emotionelle udvikling
Diagnoser som øjebliksbilleder
Diamant-forløbet
Kognitiv adfærdsterapi og medfølelsesfokuseret terapi (CFT)
Theraplay
Mindstrain

Samt Frank Ebsen, docent i Socialt arbejde: Om beslutningsmønstre.... læs hele teksten

Generalforsamling 2018

13-11-2018

På foreningens Generalforsamling den 8. november 2018 valgte medlemmerne formand (valgt uden modkandidater) og 3 bestyrelsesmedlemmer.

FADDs bestyrelse består af i 2018-2019 af: Søren Skjødt, Godhavn, Tisvilde - formand.

Den øvrige bestyrelse (der konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde): 

Hanne Dalsgaard, Skovgården, Sneslev
Peter Rødbro Johannessen, Dyssegården, Kokkedal
Annette Olsen, Josephine Schneiders Hus, Frederiksberg
TinaMaria Larsen, den sikrede institution Kompasset, Brønderslev
Marianne Beck-Hansen, Børne/familiehusene, Holstebro,
Frants Christensen, Store Dyrehave Skole, Hillerød
Torben Norup, Struer Skolehjem
Charlotte Møller Pedersen, Dannevirkeskolen, Haderslev.... læs hele teksten

FADD - dagsorden til Generalforsamlingen 2018

24-10-2018
Kære medlemmer,

Hermed foreligger dagsorden til FADDs Generalforsamling 8. november 2018 9.00-10.30.
GF afholdes i forbindelse med årsmødet på Kystvejens Konferencecenter, Kystvej 26, 8500 Grenå.

PBV
Søren Skjødt, formand

.... læs hele teksten

INVITATION: INSPIRATIONSDAG FOR KØKKENLEDERE I FADD

11-10-2018

 

Mad og måltider er en vigtig del af arbejdet med at skabe rammerne for, at børn og unge udvikler sig, trives og styrkes i at klare sig på egen hånd. Derfor er Godhavn, Måltidspartnerskabet, Kost- og Ernæringsforbundet og Meyers Madhus gået sammen om at udvikle en model for mad og måltider på Godhavn, som kan anvendes af dag- og døgninstitutioner.

På den baggrund inviterer FADD og Meyers Madhus til en inspirationsdag for køkkenledere, hvor du får viden om mad og måltiders betydning og inspiration til at løfte smagsoplevelsen endnu mere i al den mad, du laver.

Tid og sted:
Onsdag d. 28. november kl. 10-14 i Meyers Madhus,
Nørrebrogade 52C, 2200 København N.

Tilmelding
Tilmelding via https://da.surveymonkey.com/r/MMFADD
- senest d. 21. november 2018.

Arrangementet er gratis.
Alle køkkenledere i FADD er velkomne.

Spørgsmål?

Kontakt Emma Ter-Borch, emtb@lmfood.dk, 61 66 27 17

Læs mere herunder

 .... læs hele teksten

FADDs høringssvar vedr ungdomskriminalitetsreformen

04-10-2018

"FADD anerkender lovpakkens formål om, at børn og unge skal bringes ud af kriminalitet og tilbage i fællesskabet.
Til gengæld er vi som fagfolk, der konkret arbejder med de udsatte børn og unge, bekymrede over det værdiskred, reformen ser ud til at repræsentere: En hård retorik med straffelignende sanktioner som mere overvågning, økonomiske konsekvenser, mere politi, ensliggørelse og detaljeinvolvering fra ministerier. Disse elementer indebærer en risiko for, at disse børn vil påtage sig en identitet som kriminelle, som de kan få svært ved at slippe igen.
Reformen ser ud til at markere en hidtil uset territoriel landvinding for Justitsministeriet, hvis virke og formål i første omgang refererer til love, domstole og straf – set i et voksenperspektiv.

Hvilket angiveligt ikke kun bekymrer os fra praksisfeltet, men også en lang række børne- og kriminalitetsforeninger og organisationer fra ind- og udland.

Bekymringen skyldes dels fraværet af forskningsmæssig legitimitet og lovende internationale erfaringer med effekten af de foreslåede stramninger. Dels at det syn, der ligger til grund for stramningerne, synes præget af uvidenhed om målgrupperne.

Sagt på en anden måde er flere af forslagene baseret på en forestilling om, hvad der vil være virkningsfuldt (læs: afskrækkende ift at fastholde en kriminel løbebane) for ikke-udsatte børn og unge fra ressourcestærke familier.
Rigtig mange børn og unge i de sikrede miljøer er karakteriseret ved manglende evne til at konsekvensberegne egne handlinge

.... læs hele teksten

Flere nyheder

December-klummen 2018

Blade Runners ’far’, science fiction-forfatteren Philip K. Dick, sagde en gang: ”Virkeligheden eller sandheden er det, der ikke går væk, selv om man holder op med at tro på det.”

Tænk lige lidt over det …
Så er jeg tilbage igen:

Sådan har jeg det faktisk nogle gange med det område, vi lever for, i, med og af.

I nævnte rækkefølge.

En mini-status på forholdet mellem velfærd og udsatte børn og unge-området - her hvor vi nærmer os årets afslutning - kunne i den forbindelse lyde sådan her:

Selv om beslutningstagere i dette land ind i mellem agerer som om det ikke eksisterede, så er der 64.500 fattige børn i Danmark. Antallet er vokset med 12.000 i 2017; det viser en ny (dec, 2018) rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE).

Det er også sådan, at fra 2010 til 2017 er andelen af børn, der har fået en diagnose som depression, angst, autisme og ADHD fra børnepsykiatrien, inden de fylder 15 år, steget fra fire til ni procent.

Tallet er gået fra 2354 til 7189, viser en rapport fra Sundhedsdatastyrelsen (feb 2018).

Der er også belæg for, at ca 40% af alle plejefamilieforhold bryder sammen (Inge Bryderup, 2017)

Fra Børns Vilkår ved vi, at der i 2012 var 5305 samtaler med børn og unge om psykisk mistrivsel på Børnetelefonen. Fem år senere - i 2017 - var der 12.205 samtaler.

Og det er et faktum, at et ukendt antal børn og unge lider af skolevægring.

Sammen med klimakrisen, konstateringen af bankernes griskhed, skævheden i uddannelsessystemet og FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING in general - og hvis vi nu holder fast i, at de udfordringer klarer vi ikke ved at sende dem alle sammen ud på en øde ø - så er der i sandhed nok at tage fat på for stærke kvinder og friske mænd – der kan holde hovedet koldt og hjertet varmt.

Vi må nok ty til Verdensmål nr. 16: Om fred, retfærdighed og stærke institutioner.

”Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer”

Vi er klar J

På vores Generalforsamling 8/11 2018 fik vi sat det hold, der skal beslutte, hvordan vi skal prioritere vores opgaver i den kommende sæson:

Jeg får igen fornøjelsen af være formand.

Den øvrige bestyrelse består af: Hanne Dalsgård, Skovgården, Peter Rødbro Johannessen, Dyssegården, Annette Olsen, Josephine Schneiders Hus, TinaMaria Larsen, Den sikrede institution Kompasset, Marianne Beck-Hansen, Børne-familiehusene Holstebro, Frants Christensen, Store Dyrehave Skole, Torben Norup, Struer Skolehjem og Charlotte Møller Pedersen, Dannevirkeskolen.

En særlig velkomst til sidstnævnte, der som den eneste er helt ny i sammenhængen.

På et bestyrelsesmøde her i december konstituerer vi os - spytter i næverne og glæder os.

Hvert år i december måned håber jeg, at vi i det kommende år skal bruge færre kræfter på at virkelighedskorrigere de beslutningstagere, der angiveligt håber, at det hjælper med at holde op med at tro på at det findes …

Og i stedet bruge alle vores kræfter på at gøre vores arbejde med de udsatte børn og unge så fagligt, så dedikeret og så omsorgsfuldt som muligt.

Hvad jeg også håber hvert år er, at Operation Julegaveregnsfolkene tager en tur mere.

Og det gør de – nu for 13. (trettende) år i træk)!!!

Utrættelige, uegennyttige, stålsatte og dedikerede; det er, hvad de er, denne velsammensatte gruppe af mennesker, der december efter december gør det muligt for os i FADD at fordele de indsamlede midler til anbragte børn og unge på vores medlemsinstitutioner.

Sidste &ar .... læs hele artiklen