Få nyhedsbrev på mail:

”Bedre trivsel og forebyggelse af gråzoneprostitution blandt anbragte børn og unge”, der afholdes den 20. september 2018 i Kulturhuset på Islands Brygge

17-08-2018
Vores samarbejdspartner LivaRehab indbyder til konference:
Bedre trivsel og forebyggelse af gråzoneprostitution blandt anbragte børn og unge”, der afholdes den 20. september 2018 i Kulturhuset på Islands Brygge kl. 08.30 - 15.00.
Adresse: Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 KBH S.

LivaRehab har de sidste to år med støtte fra VELUX FONDEN arbejdet med opkvalificering af fagprofessionelle i arbejdet med forebyggelse af gråzoneprostitution blandt anbragte børn og unge.

Med konferencen ønsker vi at bidrage med viden om og erfaring med arbejdet med forebyggelse af gråzoneprostitution og udsathed blandt anbragte børn og unge. Derfor glæder det os også, at både ministeren for området og de ansvarlige ordførere deltager på dagen samt en lang række forskere og praktikere, der alle kan bidrage til en kvalificering af indsatsen.

Tilmeldingsfrist senest den 14. september.
Deltagerpris: 200 kroner
Deltagerpris for medlemmer af LivaRehab: 100 kroner.... læs hele teksten

Høringssvar vedr 'Mere kvalitet i plejefamilier'

28-06-2018

Grundlæggende mener vi i FADD, at børn med komplekse problemstillinger og udfordringer har brug for at være tilknyttede specialiserede behandlingsmiljøer, som vi blandt andet kender dem fra de specialiserede indsatser på døgninstitutioner, hvor andelen af uddannede medarbejdere på vores medlemsinstitutioner i FADD for eksempel er på ca 85%.
Det gælder ikke mindst de børn, som lider af relations - og tilknytnings forstyrrelser og som i forlængelse heraf kan have vanskeligt ved at være tæt på børn og voksne som i en plejefamilie.
Det er ligeledes vores opfattelse, at behandlingskrævende børn i målgruppen - knap 2000, som visiteres til en plejefamilie – for at undgå sammenbrud og for at opnå bedre forudsætninger varige relationer til såvel plejefamilie som egne forældre - vil kunne profitere af, at bo en periode enten på en døgninstitution eller i en træningsfamilie, der er tilknyttet et professionelt miljø for at skabe nænsomhed i overgangene i disse børns liv.
Og at man generelt bruger det, vi ved: At overgangene i udsatte børns liv kan være svære at håndtere for alle parter – med henblik på at kunne planlægge den rigtige indsats på såvel og kortere og længere sigt

Vi har desuden har hæftet os ved, at mange kommuner angiver, at de har svært ved at rekruttere nye plejefamilier.
Vi skal derfor opfordre Børne-Socialministeriet til at overveje, hvad man vil gøre ved denne kendsgerning, så vi, som en konsekvens af at satse på en anbringelsesform, der har vansk

.... læs hele teksten

FADD og Folkemødet 2018

08-06-2018
Vi er der igen i år:
På Folkemødet på Bornholm.

Sammen med Børnehjælpsdage, Lær for livet og Metodecentret har vi telt på J20 på Kæmpestranden.
Udover vores egne events deltager vores 4 medlemsinstitutrioner Stutgården, BUC Vejle Fjord, Thorshøjgård og Solglimt.
Det er vi SÅ glade for ...

Læs  programmet herunder

.... læs hele teksten

PRESSEMEDDELELSE: Om DRs dækning af sagen om Opholdsstedskonstruktionen Hjorthøjgård

05-06-2018

The never ending story er en engelsksproget tysk fantasy- og eventyrfilm fra 1984.
Der kom siden vist nok både en toer, en treer og en firer…
På DR kan vi for øjeblikket læse, høre og se om en anden never ending story.
Der er bare ikke meget fantasy eller eventyr i den historie. Tværtimod; det er virkelighed og nærmest mareridtsagtigt, ikke mindst for de børn og unge, som indsatsen – eller rettere den manglende - er gået ud over.
Og så er den dansk – hele vejen igennem.

Historien om opholdsstedskonstruktionen Hjorthøjgård i Nordjylland har sammen med en lang række artikler på DRs hjemmeside nu været hovedtema i to 21-søndage i træk.
Behandlingsture til ejerens safari i Sydafrika, bortsendelse af børn i forbindelse med besøg fra det Sociale tilsyn, mange magtanvendelser på det samme 12 årige barn, alvorlig af kritik af manglende faglige kompetencer og frem-og tilbagesalg af inventar mellem ejer og fond er blot nogle af de kritikpunkter, som DR har rejst mod koncernen.

FADDs (Foreningen af døgn- og dagtilbud for udsatte børn og unge) formand Søren Skjødt udtaler i den forbindelse.
”Hver gang et medie beskæftiger sig kritisk med udsatte børn og unge området giver det rystelser ind i de organisationer, der arbejder i feltet.
Og det skal det gøre.
Vi har brug for en kritisk presses frie adgang til informationer om, hvordan vi behandler vores allermest udsatte borgere.
Det går så at sige ud over os alle sammen hver gang en negativ børn og ungesag rammer overskrifterne.
Det m&

.... læs hele teksten

Landsidrætsstævne på Orøstrand (Holbæk Stadion) 23-24 maj 2018

23-05-2018

Pressemeddelelse fra Skole-behandlingshjemmet Orøstrand:

Orøstrands landsidrætsstævne har 40 års Jubilæum.
Orøstrand afholder for 40. år i træk Landsidrætsstævne d. 23. og 24.maj 2018. Landsidrætsstævnet er et socialt og sportsligt atletikstævne for døgninstitutioner og andre behandlingstilbud fra hele Danmark.
Stævnet er hvert andet år med deltagelse af institutioner fra andre lande. I år kommer der deltagere fra Grønland, Serbien og Polen.
Stævnet består af atletik og aktiviteter på Holbæk Stadion og en teltcamp med socialt samvær på Orøstrand.

Atletikken omfatter almindelige atletik discipliner som løb, kast og spring og så er der ”open games” som er et aktivitetsområde, hvor børnene kan dyste i tovtrækning, gummistøvlekast og flere andre sjove konkurrencer.

Den anden del af stævnet, som er lige så vigtig som konkurrencerne er teltlejren og festen på Orøstrand. Her vil være flere aktiviteter både planlagte og spontane, og alle har mulighed for at besøge vores dyrepark med slanger, krokodiller, kameler, lamaer, aber og mange andre dyr eller få en tur ud på vores fantastiske savanne med struds, bisonokser, urokser, kronvildt, dådyr og shetlandsponyer.

Som noget særligt, grundet jubilæet, bliver der i år slået et kæmpe telt op, hvor vi holder en mega fest onsdag aften. Her vil der være fællesspisning, underholdning ved ”Orøstrand Al

.... læs hele teksten

Flere nyheder

August-klummen 2018

Mens sommeren i DK har slået i al fald et par varmerekorder, så har jeg slået en rekord i en noget anden – nå ja - boldgade.
I forbindelse med at varmen udenfor har skabt hysteriske tilstande ved isboder, på nord/syd/øst/vest og derimellem-vendte strande og i biler uden aircondition, så har jeg stille og roligt indenfor slået min egen ellers solide rekord fra sidste EM i fodbold med flest sete fodboldkampe under en slutrunde – her fra VM fra Rusland – fra næsten samme position: min sofa - med en fjernbetjeningen til en ventilator inden for bekvem rækkevidde.
Det blev fulgt op af en intens opmærksomhed på tennis fra Wimbledon og cykelløb fra Frankrig.
Mellem tacklinger, mål, VAR-indslag, tiebreak’s, flugtninger, styrt, højdemeter og spurter har jeg også fået læst lidt op på noget af det, vi i FADD kommer til at beskæftige os med her i sensommeren og efteråret.

Først for står den ungdomskriminalitetsreform, som har været så længe undervejs.
Ærgerligt nok har et politisk flertal bestående af regeringspartierne sammen med Socialdemokraterne og DF her inden den kommende høring meldt ud, at de sammen vil stemme reformen igennem.
Ærgerligheden består naturligvis i, at det så forventeligt bliver sværere at få ændret ret meget.
Det forhindrer os ikke i at gøre forsøget. Men det forhindrer sandsynligvis partierne bag reformen i at blive klogere.

Fra vores side bliver der ikke så meget nyt under solen:
  • Vi mener faktisk, at vi ift de 10-14 årige har de nødvendige redskaber - vi savner til gengæld, at kommunerne mere konsekvent benytter sig af dem.
  • Vi mener, at rettidig igangsættelse af en social opdragelsesmæssig indsats er vigtigere end at afklare skyldsspørgsmålet i ren juridisk forstand - vi savner til gengæld, at reformen beskæftiger sig mere med de pædagogiske indsatser end med alarmer, overvågning, husordener og øget magtanvendelse på de sikrede institutioner.
  • Vi mener, at reformen er med til at stigmatisere børn i reformens målgrupper, som til orientering og i henhold til regeringens egne tal for de 10-11 åriges vedkommende andrager omkring 40 børn. Fyrre! Der er dokumentation for ”at en tidlig retliggørelse af børns adfærd i sig selv har en negativ effekt, fordi børn har tendens til dermed at påtage sig en identitet som kriminelle og fortsætte ud ad det spor”, som nogle medlemmer af Retspolitisk Forening skrev i et debatindlæg i Politiken 3/8-2018 - vi savner derfor samlet set dokumenterede belæg for at foretage stramningerne.

 Vi undrer os midt sagt over såvel timing som intensitet i forslaget, der kommer på et tidspunkt, hvor ungdomskriminaliteten over en 10 års-periode er faldet markant. Vi, der arbejder med de mest udsatte børn og unge gør det - sammen med de kommunale forbyggende indsatser - rent faktisk så godt, at kriminaliteten blandt de 10-14-årige gennem de sidste 10 år er faldet med 71 pct.
Det er - som en af mine jyske slægtninge ville sige – sådan set, når alt kommer til alt vel egentlig helt OK.

Når det er sagt, så er der en gruppe af særligt udfordrede børn og unge – specielt blandt de børn og unge, der bliver anbragt – eller burde anbringes - på de åbne afdelinger, der er knyttet til de sikrede institutioner og på de delvist sikrede institutioner, hvis adfærd har en karakter, der gør, at vi bliver nødt til drøfte, hvordan vi skaber mest mulig omsorg, men også sikkerhed for denne målgruppe. Og for den sags skyld også for de medarbejdere, der arbejder der…

Dels er der brug for en konkret diskussion ift værktøjer, som i parentes bemærket kan være andet end magtmæssige beføjelser; dels at få løftet indsatsernes form og indhold op på et højere niveau, så det ko .... læs hele artiklen