Fra NBK, Iceland 2018

...

NBK 2021-IDE:
WE WHO WORK. HOW WE WORK. WHEN IT WORKS
Således velhjemkommet fra Nordisk Børnekonference i Reykjavik og ovenpå en i og for sig fin række oplæg fra kompetente folk med noget på hjerne og hjerte, kan en statusopdatering passende bruges til at se fremad mod næste nordiske børnekonference, der om 3 år afholdes i DK med Børnesagens Fællesråd, som arrangør.

Holder man Keynotes (hovedoplæggene) op mod konferencens titel: Safety for Children: New thinking - New approaches - med Inge Bryderups oplæg om 'Placing children and young people outside their homes in Denmark – New approaches?' som undtagelse, var der måske ikke så forfærdelig meget fokus på ny tænkning og nye tilgange ...

Vi fik rigtig meget at vide om, hvor galt det står til med børnebeskyttelse og børneinddragelse rundt omkring.
Det er meget vigtige opmærksomhedsfelter, og vi kan ikke gøre for meget for at beskytte og inddrage udsatte børn og unge.
Men som den grønlandske Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge sagde under en debat om 'Child’s right to protection from violence and abuse' så har man i Grønland ikke så mange ressourcer til at researche; problemerne kalder på handling.

Vi blev inspirerede med meningsfulde detaljer, fik ny viden om vores nordiske kollegers vilkår og forståelser, men fik først og fremmest mødt og skrevet navne på forskere, embedsmænd, organisationsfolk og praktikere i vores kontaktbog.

Godt at kunne ringe til en ven, når danske politkere og embedsmænd kommer hjem efter en rejse til et nordisk land og har fundet metoDEN, tænkninGEN og forståelSEN, som de har gået og sukket efter: Quickfixet, der en gang for alle fortæller, hvad der er op & ned, sandt og falskt i forhold til, hvad vi skal gøre med udsatte børn og unge.
Så er det godt liiige at kunne krydstjekke med de mennesker, der lever med de lokale modeller.

Ligesom de skal være så velkomne til at kontakte os.
Vi mødte islændinge og nordmænd, der i forlængelse af Søren Skjødts workshop om 'MODELLER i det socialpædagogiske arbejde - virker de på børn og unge?' fortalte, at de var igang med Herning-modellen (!)
De lød som om de ville kontakte os inden så længe.
God ide, sagde vi...

Tilbage til børnekonferencen i DK i 2021:
Måske tiden kunne være inde til, at praktikerne kommer på banen, måske de faglige mellemnordiske bånd kunne styrkes yderligere, måske vi kunne blive inspirerede af hinandens måder at GØRE tingene på?
Da vi åbenbart har brug for at kommunikere på engelsk, foreslår vi nok en konferencetitel ala - we who work - how we work - when it works.

Islands præsident Gudni TH. Johannesson stod for 'closing session'.
Fint skulle det være. Og fint var det 

https://nbk2018.is/

Udskrevet fra www.fadd.dk 26,06,2019