Få nyhedsbrev på mail:

November-klummen 2013

...

Hvad har Thomas Vinterberg, Kim Leine, Pekka Kuusisto, Seita Vuorela, Jani Ikonen, Selina Juul og David Bastian-Møller (billedet) til fælles?

\r\n

De fik alle en vigtig pris den 30. oktober 2013: De første 6 var modtagere af en pris i regi af Nordisk Råd, mens David Bastian-Møller og Operation JULEGAVEREGN fik overrakt Børensagens Fællesråds Børnesagspris 2013.

\r\n

Sammen med prisen fulgte en check på 20.000 kr og en skulptur. David Bastian-Møller fik overrakt prisen af Claus Elgård (eller Puks storebror, som han selv sagde…)på Børnesagens Fællesråds Børne-og Ungdomspolitiske høring i Fællessalen på Christiansborg.

\r\n

I FADD er vi rigtig glade for at Børnesagens Fællesråd – efter vores indstilling – har valgt at påskønne Davids og JULEGAVEREGNs kæmpestore indsats for, at døgninstitutionsanbragte børn kan få en ekstra julegave.

\r\n

Siden 2007 har operation JULEGAVEREGN indsamlet omkring 1 million til formålet og i 2012 landede beløbet på 222.000,- . Det betød, at 555 børn på døgninstitution fik en ekstra julegave.

\r\n

Vi har tidligere i disse spalter skrevet om julen som følelsernes holdeplads. Vi har jo selv set det: På trods af mange forældres gode intentioner sker det, at julen for deres anbragte børn IKKE medfører fred, fordragelighed … og julegaver. Derfor giver det særligt god mening, at ... (fortsættes)

\r\n

 

\r\n

 

...en gruppe af mennesker hvert år i december måned knokler for at indsamle penge for, at døgninstitutionsanbragte børn kan få lidt mere at smile af, kan få en jul som andre børn og noget at fortælle om, når gaveniveauet skal vendes med kammeraterne i skolen.

\r\n

Vi er så glade for, at samarbejdet med julegaveregn giver os i FADD lidt mere travlt op mod jul, fordi vi kan være med til at fordele pengene, der ubeskåret går til det gode formål.

\r\n

Hvis et træk ved JULEGAVEREGN er generøsitet, så må der er andre tillægsord til at beskrive de danske kommuner. Ifølge kommunernes og regionernes løndatakontor sparede kommunerne sidste år 8 milliarder mere på den kommunale service end de havde lov til af regeringen. Selv besindige landspolitikere som Margrethe Vestager kunne tidligere på året citeres for at opfordre kommunerne til at løsne lidt på spareskruerne.

\r\n

I FADD håber vi og opfordrer til, at den kommunale økonomipolstringsiver – som noget nyt EFTER et kommunalvalg - bliver afløst af reelle ønsker om at prioritere de grupper i samfundet, der har været særligt udfordrede i en periode med besparelser af en kaliber vi ifølge økonomer aldrig har set før i historien, herunder udsatte børn og unge.

\r\n

Vi har en klar appel: Sørg nu for at skabe budgetmæssig plads til give disse børn og unge, det tilbud, der matcher de udfordringer, de har. En ting er, at det er investeringen værd, noget andet er, at vi som samfund skal gøre alt hvad vi kan for, at de udsatte børn og unge ikke efterfølgende kan bebrejde os, at vi ikke greb ind eller, at vi gav dem et tilbud, som de ikke kunne profitere af.

\r\n

Det stiller også krav til os som professionelle. Vi skal ikke bare kunne rumme de udsatte børn og unge, men skabe de stabilitets- og indsigtsmæssige forudsætninger for, at børnene kan udvikle de kompetencer, der gør dem i stand til at blive en aktiv, ydende og ressourcetilførende del af samfundet. Og det gør man blandt ved at blive god til at lære og ved at kunne opføre sig ordentligt. Vi er klar…

\r\n

Og apropos valg, så nærmer vores egen generalforsamling og årsmøde sig. Vi glæder os af mange grunde til det, vi plejer at kalde ’den flittige bestyrelses festdag’.

\r\n

Først og fremmest til at møde vores medlemmer … og der er vi godt stillede med knap 150 tilmeldinger. Dernæst til, at vi efter generalforsamlingen den 14. november fortsat hedder FADD, men at det fremover står for Foreningen af døgn- og dagtilbud for udsatte børn og unge, hvilket vi tror og håber at vores medlemmer bakker op om …

\r\n

 

\r\n

Døgninstitutionerne vil fortsat være her, men i takt med at den kommunale efterspørgsel har ændret sig, og at institutionerne har udviklet nye tilbudstyper, så er tiden inde til at vores navn afspejler den virkelighed, som døgninstitutionerne altid har været sat i verden for at tage udgangspunkt i og at gøre noget ved …

\r\n

 

\r\n

Med venlig hilsen

\r\n

Søren Skjødt, formand

Dokument: