Få nyhedsbrev på mail:

FADD mener ... om Godhavnsrapporten

...

Godhavnsrapporten blev offentliggjort den 9. maj. Bogen fortæller om resultaterne af den første undersøgelse i Danmark af overgreb mod børn på børnehjem. Den består af en gennemgang af en række klager rejst af Landsforeningen Godhavnsdrengenes medlemmer over forholdene på 19 danske børnehjem i perioden 1945-1976. Undersøgelsen er betalt af Socialministeriet og gennemført af Forsorgsmuseet under Svendborg Museum under ledelse af museumsinspektør Maria Rytter.

\r\n

I FADD hilser vi undersøgelsen velkommen. Vi har på alle måder forståelse for, at ...

... de mennesker, der som børn og unge blev udsat for overgreb, dels har ønsket at få dokumenteret deres oplevelser, dels at få en anerkendelse fra det samfund, der ikke greb ind overfor forholdene på en række børnehjem efter 2. verdens krig op til midten af 70erne.

\r\n

På døgninstitutionerne må vi leve med vores historie. Overgrebene er en del vores fælles fortid. Og Godhavnsrapporten dokumenterer det, vi altid har vidst: Disse overgreb HAR fundet sted. Som sådan vil rapporten stå som en evig påmindelse om vigtigheden af, at vi vedvarende forholder os til udsathed og magt. De faglige og etiske forpligtelser ser vi i dag komme til udtryk med et andet grundlæggende menneskesyn og en anden demokratiopfattelse som lov- og cirkulærebestemte magtanvendelsesregler, kommunale tilsyn, barnets klagerettigheder og intern selvjustits på institutionerne.

\r\n

Men dette friholder ikke myndighed og udøvere fra at ’holde øje’ med magten. Vi har alle en forpligtelse til at lære af historien. Og er der brug for yderligere undersøgelser, så lad dem komme.

\r\n

Der findes masser af faglige og etiske begrundelser for undskyldninger. Og der er ingen tvivl om, at en officiel undskyldning vil kunne lindre de berørte tidligere anbragte børn og unges smerter og traumer.

\r\n

Fremadrettet er der kun et at gøre: Fri os fra overgrebene …