Få nyhedsbrev på mail:

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING

26-10-2016
INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING i FADD

Hermed indkaldels medlemmer af FADD til Generalforsamling 10. november 2016 på

Kystvejens Konferencecenter, Kystvej 26, 8500 Grenaa

.... læs hele teksten

Nyt projekt fra LIVArehab om gråzoneprostitution

26-10-2016

Med støtte fra Veluxfonden tilbyder LivaRehab fagpersonalet på opholdssteder og døgninstitutioner et todages undervisningsforløb. Konsulenten medbringer den nyeste viden om unge og gråzoner, og i fællesskab med jer?vil der blive udviklet en værktøjskasse med konkrete handlemuligheder, der mindsker psykisk sårbarhed og forebygger gråzoneprostitution.  
Formålet?er at udvikle og forankre metoder. der bidrager til øget trivsel blandt anbragte børn og unge, samt at give medarbejdere ejerskab over metode og forebyggelse.

Undervisningsforløbet er et gratis tilbud til døgninstitutioner og opholdssteder på Sydsjælland. .... læs hele teksten

Børnesagens fællesråd afholder Børnepolitisk høring 6. december 2016

26-10-2016
Hvert år afholder  Børnesagens Fællesråd en høring på Christiansborg, hvor man sammen med eksperter, politikere og fagpersoner diskuterer samfundsforhold, der påvirker udsatte børn og unge.
I år skal det handle om børn og unges seksuelle risikoadfærd – og hvordan vi danner ramme om deres tryghed heri.

Tid: 6. december 2016
Sted: Christiansborg

.... læs hele teksten

FADDs høringssvar: Høring over Bekendtgørelse om voksenansvar over for anbragte børn eller unge

12-10-2016
FADD har netop afleveret høringssvar om Høring over Bekendtgørelse om voksenansvar over for anbragte børn eller unge.
Af høringssvaret fremgår det blandt andet, som vores 3  alvorligste kritikpunkter:
1. Tidsperspektivet er alt for snævert.  Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2017 og er ikke besluttet endnu. Og vejledningen mangler...
2. 24 timer er for kort tid for lederne, hvis de i forbindelse med indsendelse af indberetninsskemaer skal nå at inddrage børn og deres forældre i efterbearbejdningen af en magtanvendelse.
3. Vi har med lige dele ærgrelse og bekymring desuden noteret os, at en i øvrigt helt nødvendig omsorgsfremmende og respektfuld passus om, at medarbejdere på anbringelsesstederne skal have mulighed for at fjerne det barn, der forårsager uro og skaber utryghed for sig selv og de andre i børnefællesskabet, IKKE er medtaget i udkastet.

Læs hele høringssvaret herunder- herunder også et par eksempler på 3. kritikpunkt.

.... læs hele teksten

LIVSVÆRK udbyder kursus: Borderline

04-10-2016

INVITATION
Kursus om Borderline
Landsforeningen LIVSVÆRK inviterer til heldagskursus om ´Borderline´. 
Kurset udbydes eksternt og henvender sig til alle, der arbejder med børn, unge og voksne, der er ramt af Borderline. 
Mere information om dagen, herunder dato, tilmeldingsfrist, sted m.v., fremgår af vedhæftede invitation. 
Se nedenfor ...
.... læs hele teksten

Flere nyheder

Oktober-klummen 2016

Udkast til bekendtgørelsen om voksenansvar (om magtanvendelser) for anbragte børn og unge er for øjeblikket i høring blandt områdets aktører. 
I FADDs høringssvar kommer vi blandt andet til at fremhæve de gode præciseringer og et par alvorlige begrænsninger.
Lad os i henhold til Svend Brinckmans fokus på også at have øje for bagsiderne af det positive, koncentrere os om manglerne.

Først og fremmest er det tidsmæssige perspektiv nærmest en hovedløs fornærmelse af alle de mennesker, der skal leve med konsekvenserne af den nye bekendtgørelse, den nye lovgivning (som er vedtaget) og den kommende vejledning, som vi, der har flere års erfaringer i arbejdet med lovstof på socialområdet slet ikke tør gætte på, hvornår er klar til at forlade trykkeriet…
Vi minder om lovens ikrafttræden er 1. Januar 2017. Altså om knap 3 måneder …
I sagens natur tænker vi i første omgang på de anbragte børn og unge, for hvem rettigheder i forbindelse med voksnes magtanvendelser er blandt de mest afgørende i barnets oplevelse af retssikkerhed.
Anbragte børns rettigheder skal nu hastes igennem en lovmaskine, hvis ophavsmænd tilsyneladende ikke skeler til, at implementering af markante og ofte nødvendige ændringer i de borgernære regler og rammer for, hvad de professionelle må og ikke må, kræver både afklaring, drøftelse og præcisering. Plus det løse …
Som et eksempel på hastværket kan det nævnes, at ledende medarbejde i de sociale tilsyn, der alt andet lige har en ganske vigtig rolle at spille i behandlingen, implementeringen og erfaringsdannelsen af det nye lovstof først kan komme på kursus i håndteringen af ændringerne til december – godt nok 2016 – men alligevel ….
Først herefter kan vores folk på anbringelsesstederne blive vejledt af socialtilsynet i, hvad der er op og ned i betænkningen.
Det er indlysende, at de medarbejdere, der som en grundbetingelse i arbejdet med anbragte børn og unge har, at konflikter kan opstå, ligeledes har brug for tid til at drøfte ikke bare tilladte og ikke tilladte magtanvendelser, men også hvordan man på den mest nænsomme og samtidigt insisterende måde medvirker til, at opgaven med at tage vare på andre menneskers børn bliver så omsorgsfuld og udviklende som muligt.

Når det så er sagt, så er det tillige et stort problem, at lederne af anbringelsesstederne fremover ifølge bekendtgørelsesudkastet skal kunne nå at fremsende indberetningsskemaer vedrørende tilladte magtanvendelser til handlekommunen indenfor 24 timer.
Dels er det ikke den praksis, vi har nu, hvor lederen orienterer handlekommuner pr mail eller telefon indenfor 24 timer.
Dels er det meget vanskeligt (læs umuligt) at lave en kvalificeret vurdering indenfor 24 timer, herunder at tale med børn, medarbejdere og forældre.
I henhold til loven og således som en del af de anbragtes retssikkerhedskrav og desuden som en del fagets egne etiske standarder skal børnene høres og inddrages, deres version skal tillægges værdi, ligesom deres forældre skal orienteres ordentligt.
Derudover er det en grundlæggende del af arbejdet med magt vedvarende at reflektere, at nytænke og at gøre de oplevelser, man får, til erfaringer.

Vi har med lige dele ærgrelse og bekymring desuden noteret os, at en i øvrigt helt nødvendig omsorgsfremmende og respektfuld passus om, at medarbejdere på anbringelsesstederne skal have mulighed for at fastholde eller fjerne det barn, der forårsager uro og skaber utryghed for sig selv og de andre i børnefællesskabet, IKKE er medtaget i udkastet.
Det ærgrer os, fordi det i forbindelse med magtanvendelsesudvalgets samtaler med anbragte børn og unge fremgik, at børnene fandt det uretfærdigt og urimeligt, at det var dem, der skulle forlade rummet, når et andet barn larmede eller tyranniserede i f&a .... læs hele artiklen