Få nyhedsbrev på mail:

En ny afgørelse om refusion, når en ung er i efterværn

17-01-2017

Kort før jul afgjorde Ankestyrelsen, at der ikke er ret til refusion i efterværnperioden i sager, hvor den unge har været anbragt inden det 18. år, men hvor der ikke har bestået et refusionsforhold inden det 18. år.
Ankestyrelsen angiver, at tidligere afgørelser vedr. refusion i efterværnsperioden har beroet på en retsvildfarelse, idet retssikkerhedslovens § 9c, stk. 4 kun omhandler den situation, hvor en allerede bestående refusionsret fortsætter efter det fyldte 18. år.

I FADD arbejder vi på at få loven ændret....... læs hele teksten

Julegaveregn

20-12-2016
DE GJORDE DET IGEN ... og FADD ønsker GLÆDELIG JUL og GODT NYTÅR til medlemmer, venner af foreningen og samarbejdspartne...

Hvor er det fantastisk :-)
Operation Julegaveregn har igen indsamlet over 800.000,- til ekstrajulegaver til anbragte børn og unge, i Grønland, på Færøerne og i Danmark.

Et lille pluk fra responsen fra vores medlemmer:

* Super dejligt med ekstra gaver til vores unge, det betyder så meget.
* Det er med største taknemlighed, at vi har modtaget jeres store gestus.
* Jeg siger mange tak for gaven.
* Jaaaa – det er skønt.
* Det betyder rigtig meget for os/børnene at nogen er villig til at give børnene en ekstra julegave.
* Sikke en dejlig julegaveregn :-)
* Det giver SÅ megen mening det her
* På vegne af forstanderen, vil jeg gerne takke mange gange for jeres Julegaveregn igen i år, jeg ved at børnene bliver rigtig glade for den ekstra gave.
* Tusind tak på vegne af børnene - med ønsket om en glædelig jul * Fantastisk :-) De bliver så glade…juhu
* Tusind tak for det, projekt JULEGAVEREGN. Også tak for de fine lakridskalendere.

Tak til alle i Operation julegaveregn
Og tak til alle der iøvrigt har bidraget til indsamlingen...

Jeres støtte og engagement rækker udover pengene: Når noget er svært for nogen, betyder tanken om, at nogen har gjort noget godt, rigtig, rigtig meget.
Som et barn skrev i et brev til JULEGAVEREGNsfolkene sidste år:
'I gør en stor forskæld' ...
Sådan burde det staves

Vi &osl

.... læs hele teksten

Julespecialklumme 2016

09-12-2016

DER STÅR MENNESKER BAG …
Mens forberedelserne til den kommende højtid mange steder i vores del af verden har en stejl stigningskurve op mod det store klimaks, der peaker mellem kl. 18.15 og 20.30 denfireogtyvende, hvorefter ’arrangørerne’ synker udmattede sammen – i bedste fald i taknemmelighed over at alt er foregået efter planen, at ingen har fået spiseskader og at alle har fået det, de ønskede sig – er der er både børn og voksne, der frygter, at alt går som det plejer.
Fattigdommen blandt de mest sårbare familier er slem nok i sig selv.
Men de børn, hvis forældre midlertidigt eller måske mere generelt ikke har ressourcer til eller forudsætninger for at skabe rammen om en tryg, fredfyldt og opbyggelig jul, oplever en helt særlig stigmatisering, når man ser en hel verden, i hvert fald nærmest ’alle andre’ er i gang med den fuldkomne familieharmoni, får den rigtige mad og modtager de perfekte gaver.
Godt stimuleret af de billeder vi får af julen fra reklamer, medier og vores egne endimensionelle forsidehistorier på de sociale platforme.

For et barn, der oplever rigtig megen unormalitet er normalitet det vigtigste i verden.
FADDs medlemsinstitutioner, der omfatter døgninstitutioner, dagbehandlingsinstituitioner og specialskoler, har i døgndrift eller dagligt et helt centralt fokus på at skabe så meget normalitet som muligt for de udsatte børn, unge og familier, vi har i vores varetægt.
I denne tid omfatter det blandt hjælp til egenproduktion af julegaver, ordentlig indpakning, til & fra kort, brevskrivning, a

.... læs hele teksten

TAK FOR ET DEJLIGT ÅRSMØDE .....

15-11-2016

Tak for sidst til de 164 deltagere i årsmødet 2016 ...

.... læs hele teksten

Genvalg til alle...

15-11-2016

Den nye bestyrelse i FADD 2016-2017
På foreningens generalforsamling den 10. november 2016 var der genvalg til de opstillede kandidater.

Bestyrelsen består af:
Formand Søren Skjødt, Godhavn, Tisvilde
Hanne Dalsgård, Skovgården, Fuglebjerg
Peter Rødbro Johannessen, Dyssegården, Kokkedal
Annette Olsen, Josephine Schneiders Hus, Frederiksberg
TinaMaria Larsen, Kompasset, Brønderslev
Ole Christian Graversen, Fårupgård, Vejle
Torben Norup, Struer Skolehjem
Marianne Beck-Hansen, Østervang, Holstebro
Frants Christensen, Kejserdal, Fredensborg

Bestyrelsen konstituerer sig på førstekommende møde i december

Se stort foto af bestyrelse og sekretariat nedenfor ....... læs hele teksten

Flere nyheder

JANUAR-klummen 2017

Allerførst, RIGTIG GODT NYTÅR.
Håber alle er kommet godt & vel ind i 2017.
Og at det til trods for naboens anstrengte humoristiske sans med Wc-papir i postkassen, barberskum under håndtaget, tape for nøglehullet, knaldperler eller husholdningsfilm under WC-brættet, ballon på udstødningen, og test af netop dit HFI-anlæg er muligt at frembringe mod, håb og optimisme til et år, der hverken byder på VM eller EM i foldbold wink

På den politiske scene kommer det nye år blandt andet til at handle om kommunalvalget den 21. november.
Vi iler med en ide til et slogan: ”Bedre nu, billigere senere”
Hvis et politisk parti eller en kommunal opstillingsliste ønsker at bruge sloganet, der skal sætte fokus på, at vi kan træffe valg, der er bedre for de udsatte børn og som bliver billigere for samfundet, bidrager vi gerne med gode ideer til svar på hvordan …
Vi vil se, om vi kan tale pænt til dem, der foretrækker: ”Værre nu, dyrere senere”
Men et godt gæt er, at vi nok bliver noget rustikke i udtrykket …
---
Når der forestår et kommunalvalg, kan vi være helt sikre på en ting: Der bliver ikke truffet store og vidtrækkende beslutninger.
Det er svært at forpligte politikere udover deres valgperiode.
Hvad vi til gengæld kan lige så sikre på er, at når valget er overstået og vi ved hvem, der med hvilket mandattal, skal kæmpe om de kommunale prioriteringer, så vil der det første år blive gået hårdt til de borgernære ydelser – i håbet om, at tiden vil læge alle sår, og at vælgerne ikke kan huske, hvem der sagde hvad om de gamle, de arbejdsløse, de syge, før-skole og skolebørnene og om de udsatte børn og unge. Med flere.
De udsatte børn og unge har vi i FADD naturligvis tænkt os at ofre en særlig opmærksomhed i valgkampen.
Vi vil minde kommunalpolitikerne om, at en investering i udsatte børn og unge også er ’et brev til fremtiden’ for nu at citere Mia Lyhnes figur i Bilka-reklamerne op til nytåret.
Aktørerne på udsatte børn og unge området bliver ind i mellem beskyldt for, at vi ikke ved hvad der virker og at udgifterne til området eksploderer: Af politikere, der håber på et belæg for besparelser og rationaliseringer, over forskere, der håber på nyfinansieringer og deraf følgende kalorietilførsel til egen karriere og til medarbejderfastholdelsesaktiviteter til menigmand m/k, der frit fra leveren postulerer, at de enten ’bare skal have nogen flade’ eller ’hvor svært kan det lige være’ ….
For det første; vi ved godt hvad der virker for udsatte børn og unge:

  1. Den tidlige, koordinerede, vel-timede og opfølgningsorienterede indsats
  2. Kontinuerlig og/eller kompenserende skolegang
  3. Deltagelse i opbyggelige fritidsaktiviteter
  4. Samarbejdet med børnenes forældre, familie og netværk
  5. Meningsfulde relationer til andre mennesker – herunder andre børn og unge
  6. Anstændige, omsorgsfulde og veluddannede medarbejdere til at sikre nummer 1-5 tilsat den rigtige dosering af normalitet

For det andet så er udgifterne til udsatte børn og unge området (fortsat) ikke eksploderet.

Når det er sagt, så har vi tænkt os før under og efter kommunalvalget at erindre lokalpolitikerne om den vigtige opgave, det er, at varetage det, vi forsøgsvis kunne kalde ’den moderne forsyningsforpligtelse’.
Det moderne kunne bestå i, at når rigtig mange kommunalpolitikere med inspiration fra Sveriges-Herning-med-flere-modellerne har opkvalificeret myndighedsområdet, så må næste skridt være at få udførerleddet løftet tilsvarende.
Vi, der har stået for byggeprojekter ved, at det ikke fører bedre byggeri med sig at l& .... læs hele artiklen

December-klummen 2016

Det er en særpræget tid, vi lever i. November måned har ikke været en undtagelse.
Lad os i flæng nævne fra de store overskrifter:
Det amerikanske præsidentvalg
En regeringsrokade og udvidelse – herunder afholdelsen af et Folketingsvalg, som kun landets nye Udenrigsminister havde deltaget
Medieomtalen af markante dødsfald i ind- og udland.
Og en skærpelse af forbrugsformen op til den tilstundende højtid hos rigtig mange danskere i forbindelse med de efterhånden velinintegrerede, men stadigt mere omsiggribende ny-danske traditioner som Black Friday og Thanksgiving.

Vi er glade for, at der er noget godt, der ligger helt fast. Operation JULEGAVEREGNs insisterende bestræbelse på at indsamle penge til køb af ekstra julegaver til anbragte børn og unge på vores medlemsinstitutioner.
De er allerede i gang. Godt & vel…
For eksempel har JGR fået en donation fra Johan Bülow på Lakrids-julekalendere til alle anbragte børn og unge på vores medlemsinstitutioner.
Det er et godt signal: Det bedste vi har - til anbragte børn og unge.
Bort set fra det skal vi jo til det igen: At sætte en ny minister ind i vores område. Vi har en vis rutine i det: Siden 2009 – efter at Anders Fogh i 2007 nedlagde ministeriet, har vi haft fornøjelsen af at møde 7 socialministre. Det er cirka én om året.
Men vi nyder det hver gang.

Vi har sendt en lykønskningsmail til den nye minister, der som bekendt bliver Mai Mercado.
Udover nedsættelse af den kriminelle lavalder, efterværn for anbragte børn og unge, plejefamilier som ansatte på døgninstitutioner, indsatstrappens mulige udvidelse og et par andre småting, har vi skrevet til ministeren, at vi også gerne vil drøfte vejledningen til Lov om Voksenansvar.
I den forbindelse har vi nævnt, at vi sammen med en række andre aktører inden for vores område – herunder KL og Børnerådet - har udtrykt bekymring for fraværet af den passus, som blandt andet en række adspurgte anbragte børn ifm Magtanvendelsesudvalgets arbejde havde anbefalet; at det i den nye lov skulle være muligt for en voksen at fjerne det barn fra fællesskabet, der forårsager uro og utryghed. Under hensyntagen til fællesskabets bedste …
Begrebet 'pædagogisk guidning' har tidligere været brugt, men er undervejs i den langstrakte proces blevet erstattet af ’fysisk guidning’ og er tillige blevet udvidet til at kunne omfatte ‘kortvarig fastholdelse’.
Der er flere ærgerlige konsekvenser af dette aspekt.
Vi har bedt om et snarligt møde – gerne inden høringsfristen den 14/12.

Hvis vi sammenholder det oplæg som formanden for Magtanvendelsesudvalget, Jens Møller holdt på vores årsmøde med forslaget til ’Vejledningen til Lov om voksenansvar’ må vi præcisere i hvert fald to forhold:
Af vejledningsforslaget fremgår det:
”Der er kun tale om fysisk guidning, så længe barnet eller den unge ikke gør fysisk modstand mod fx at blive ført et andet sted hen, dvs. at barnet eller den unge følger med uden at gøre modstand. Gør barnet eller den unge fysisk modstand mod den fysiske kontakt og/eller det, den voksne ønsker, at barnet eller den unge skal gøre, skal den fysiske kontakt øjeblikkeligt ophøre, medmindre situationens karakter ændrer sig, så der opstår fare for barnet eller den unge selv, andre børn og unge eller personalet. I sådanne tilfælde vil der kunne anvendes fysisk magt efter voksenansvarslovens § 9, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

I forslaget er der således tale om, at den fysiske guidning skal ophøre SÅ SNART barnet eller den unge gør modstand.
At fastholde et mindre barn, der ikke er til fare for sig selv eller andre kortvarigt i forbindelse med en fysisk guidning, mens man giver barnet en flyverdragt på, giver god mening.
Hvis man skalerer en sådan situation op til en ung på 15 &ari .... læs hele artiklen