Få nyhedsbrev på mail:

TAK FOR ET DEJLIGT ÅRSMØDE .....

15-11-2016

Tak for sidst til de 164 deltagere i årsmødet 2016 ...

.... læs hele teksten

Genvalg til alle...

15-11-2016

Den nye bestyrelse i FADD 2016-2017
På foreningens generalforsamling den 10. november 2016 var der genvalg til de opstillede kandidater.

Bestyrelsen består af:
Formand Søren Skjødt, Godhavn, Tisvilde
Hanne Dalsgård, Skovgården, Fuglebjerg
Peter Rødbro Johannessen, Dyssegården, Kokkedal
Annette Olsen, Josephine Schneiders Hus, Frederiksberg
TinaMaria Larsen, Kompasset, Brønderslev
Ole Christian Graversen, Fårupgård, Vejle
Torben Norup, Struer Skolehjem
Marianne Beck-Hansen, Østervang, Holstebro
Frants Christensen, Kejserdal, Fredensborg

Bestyrelsen konstituerer sig på førstekommende møde i december

Se stort foto af bestyrelse og sekretariat nedenfor ....... læs hele teksten

Høringssvar vedr opfølgning på folkeskolereformen

04-11-2016
FADD har afgivet høringssvar vedr opfølgning på folkeskolereformen.

 

 

 .... læs hele teksten

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING

26-10-2016
INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING i FADD

Hermed indkaldels medlemmer af FADD til Generalforsamling 10. november 2016 på

Kystvejens Konferencecenter, Kystvej 26, 8500 Grenaa

.... læs hele teksten

Nyt projekt fra LIVArehab om gråzoneprostitution

26-10-2016

Med støtte fra Veluxfonden tilbyder LivaRehab fagpersonalet på opholdssteder og døgninstitutioner et todages undervisningsforløb. Konsulenten medbringer den nyeste viden om unge og gråzoner, og i fællesskab med jer?vil der blive udviklet en værktøjskasse med konkrete handlemuligheder, der mindsker psykisk sårbarhed og forebygger gråzoneprostitution.  
Formålet?er at udvikle og forankre metoder. der bidrager til øget trivsel blandt anbragte børn og unge, samt at give medarbejdere ejerskab over metode og forebyggelse.

Undervisningsforløbet er et gratis tilbud til døgninstitutioner og opholdssteder på Sydsjælland. .... læs hele teksten

Flere nyheder

November-klummen 2016

Mens vi glæder os til vores årsmøde med det rekordstore deltagerantal på 165 har vi i FADD, i forbindelse med høringen om opfølgning på folkeskolereformen, haft fokus på udsatte børn og unges skolegang ud fra to spor:
  1. Hvordan kan lovgivningen fremme udsatte børn og unges reelle deltagelse i læringsfokuserede fællesskaber?
  2. Hvordan kan vi som praktikere – med udgangspunkt i gældende lovgivning - medvirke til at skabe de bedste læringsbetingelser for de udsatte børn og unge?
Først og fremmest er det vores opfattelse som interesseorganisation for de interne skoler og en lang række dagbehandlingsinstitutioner, heldagsskoler og specialskoler, at det inklusionsprojekt, som reformen har haft som sit meget afgørende omdrejningspunkt, er rigtig godt for rigtig mange udsatte børn og unge.
Skole og uddannelse er og bliver en helt central beskyttelsesfaktor i også udsatte børn og unges liv.Hvilket både understreges af forskningen (ex SFI) og vores egne erfaringer.

I FADD påskønner vi alle de aktiviteter – fra lovgivning til makkerlæsning -  der kan betyde, at udsatte børn og unge får en reel plads i et lærende fællesskab i en folkeskole.
For alle udsatte børn og unge, der i en kortere eller længere periode ikke kan profitere af at gå i en almindelig folkeskoleklasse skal det være ambitionen og målet med andre normalitetsfremmende indsatser, at de kommer til det.
Imidlertid er det en kendsgerning, at nogle børn og unge har brug for at få et særligt tilrettelagt og intensivt læringsforløb i et specialskolemiljø eller i et dagbehandlingsmiljø.
Og få lov til at blive der indtil de er klar til kunne indgå i en normalklasse
  • på fuldtid eller
  • på deltid eller
  • i perioder eller
  • i forhold til enkelte fag

 Det er et spørgsmål om koordinering, differentiering og timing. Eller rettidig omhu…
Vi ved, at der er børn i den danske folkeskole, der både oplever og reelt er på tålt ophold  – uden betydningsfulde relationer til andre børn, med mistrivsel og uden faglig udvikling.
I værste fald betyder det faglige og sociale tilbageskridt.
I den sammenhæng er det vores erfaring, at både-og løsninger fremmer dels udsatte børn og unges læringslyst og generelle udvikling af læringskompetencer, dels kan hindre tilbagefald.
Det er derfor vigtigt, at læringsindsatsen tilrettelægges håndholdt og individuelt omkring det enkelte barn, dets særlige forudsætninger, i et koordineret samarbejdet mellem de professionelle, og med inddragelse af forældre og andre netværkspersoner – med henblik på at barnet kan bevæge sig fleksibelt mellem de miljøer, der har fokus på barnets læring.
Lad os i den forbindelse nævne behovet for, at der lovgivningsmæssigt gives mulighed flydende eksaminer (ex hvert kvartal eller hvor eller når det giver mening) og 9 års skoleret – udregnet i forhold til hvor mange år barnet/den unge reelt har gået i skole.

Vi påskønner betydningen af de aktiviteter som eksempelvis indgår i satspuljeprojektet ’Styrkelse af Kvaliteten af Anbragte Børns Undervisning’ http://www.emu.dk/modul/anbragte-unge-rykker-til-folkeskolen samt i det Egmontfond-støttede projekt Styrket indsats http://www.styrket-indsats.dk/ , som har til formål at hjælpe, støtte og vejlede det enkelte barn hen mod deltagelse i et lærende fællesskab i en folkesko .... læs hele artiklen