Få nyhedsbrev på mail:

10 mål for social moblitet

17-05-2016

Regeringen har offentliggjort 10 mål for social mobilitet. 3 af dem refererer direkte til udsatte børn og unge området:

 1. Udsatte børn og unges faglige i folkeskolen skal forbedres
 2. Flere udsatte unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse
 3. Færre udsatte unge skal begå kriminalitet

I FADD bidrager vi rigtig gerne til konkretisering, præcisering, prioritering ... og løsninger.... læs hele teksten

'Omlægning' af indsatsen ...

10-05-2016

Vi har for øjeblikket en del opmærksomhed rettet mod visse kommuners omlægning af udsatte børn og unge-indsatsen. Senst har vi på Facebook kommenteret de varslede lukninger af Himmelbjergården i Ry og Nordlyset i Herning. 

Vi skriver:

 1. Vi risikerer, at børnene og familierne bliver taberne, når specialtilbud lukker
 2. Der er - og der opstår flere - huller i indsatstrappen
 3. Indsatsniveauet fra kommune til kommune er for forskelligt
 4. Det tager lang tid og det kræver investeringer at opbygge kompetente og bæredygtige faglige miljøer
 5. Vi opfordrer til at kommuner går sammen i partnerskaber om at drive specialiserede tilbud til de mest udsatte børn og unge med komplekse problemstillinger

Vi ved desuden, at der pågår ændringer i Københavns Kommune.

Vi følger udviklingen tæt og opfordrer til, at alle medlemsinstitutioner, der enten hører rygter eller selv konkret bliver berørte af ændringerne, kontakter os på info@fadd.dk så vi dels kan vedligeholde vores overblik og i forlængelse heraf påpege udviklingstendenser på møder med vores samarbejdspartnere, dels kan bistå med støtte og vejledning til de berørte..... læs hele teksten

Temadag: Om at arbejde med med børn og unge med flygtningebaggrund

29-04-2016

FADD afholder en temadag for jer, der arbejder med uledsagede børn og unge med flygtningebaggrund. 

Det bliver den 24. maj 2016 på Odense Kommunes kursuscenter, Schacksgade 39, 5000 Odense C

Konkret program udsendes senere, men mødets udgangspunkt er at vidensdele erfaringer.

Vi starter kl 10.00 og slutter ca 15.30.

Tilmelding sendes senest den 10/5 til info@fadd.dk.... læs hele teksten

I anledning af filmen DER KOMMER EN DAG ...

21-04-2016

I anledning af filmen DER KOMMER EN DAG har vi skrevet denne artikel i Frederiksborg Amtsavis:

Fra indledningen:

"Den sidder i kroppen længe efter, at rulleteksterne er stoppet og efter at ekkoet fra det voksenorkestrerede drengeråb: ”Gudbjerg-bank, Gudbjergbank”, har lagt sig.

Der kommer en dag – filmen om en periode i Godhavns og andre børnehjems historie - er en stærk følelsesmæssig oplevelse for tilskueren. Hvilket naturligvis er for ingenting at regne i forhold til, hvad de børn oplevede, der i den virkelige verden blev udsat for den behandling, som vi bliver vidner til i filmen.

Garanterne for at den historie ikke må gentage sig er politikere, embedsmænd og områdets aktører. Og kroniklæsere, familiemedlemmer, naboer. Os alle sammen.

Som nutidens forvaltere af den kollektive omsorg for udsatte og sårbare børn, er dette vores hovedpointe: I et civiliseret samfund bør vi alle gøre, hvad vi kan for, at ingen  børn, hverken anbragte, udsatte eller ikke-udsatte lider overlast – hverken fysisk eller psykisk.

Nu eller i fremtiden.

Derfor er en film om en 50 år gammel historie både vigtig, interessant og højaktuel.

Vi må og skal forholde os til de spørgsmål, som filmen nådesløst stiller nutiden:

Hvordan er tilværelsen for udsatte børn i dag?

Kan det

.... læs hele teksten

Godhavn udsender pressemeddelelse i forbindelse med filmen DER KOMMER EN DAG

18-04-2016

Godhavn har udsendt denne pressemeddelelse i forbindelse med filmen DER KOMMER EN DAG, der har premiere den 21. april 2016.... læs hele teksten

Flere nyheder

Maj-klummen 2016

Vores arbejde med filem DER KOMMER EN DAG har skabt både travlhed, bevægelse og respons. Først og fremmest har vi glædet os over, at filmmediet som kunstart har beskæfiget sig med vores område. Som det er facebookvenner og læsere af denne klumme bekendt, skrev vi, som FADDs reaktion på filmen, en kronik, der blev bragt i Frederiksborg Amtsavis  på premieredagen den 21. april: ”I den forbindelse har vi en uafviselig samfundsmæssig forpligtelse til at anerkende og give plads til de historier tidligere og nuværende anbragte har at fortælle. Det er filmen et velkomment kunstnerisk udtryk for.”

Avisen havde til gengæld af pladsmæssige årsager udeladt følgende: ”Filmen er et eksempel på, hvad ingen evidensbaseret rapport kan tilbyde. Smerte og glæde står knivskarpt.” Filosoffen og forfatteren Villy Sørensen har engang sagt: 'Kunst er for samfundet, hvad drømme er for den enkelte'. Det gælder hvad enten kunsten og drømmene gestalter mareridtene eller længslerne. Og det er vel noget af det, som film og andre kunstarter kan: Give os billeder på og indsigt i det, vi frygter og det vi ønsker. Kunstnere kan bringe os på sporet af følelser og holdninger som vores sædvanlige hverdagsradar ikke fanger eller blot automatikafviser. Det kunstneriske element tilbyder os et sprog som både vores bevidsthed og ikke mindst vores underbevidsthed påvirkes af. Tilskuerens udfordring består typisk i at forstå indflydelsen på det underbevidste – og at gøre den nye forståelse til ny bevidsthed. Med de samfundsmæssige briller har filmen – udover dens kvaliteter som film – mindet os om hvilke omstændigheder, der (igen) kan føre til overgreb:

 • Straf i stedet for pædagogisk behandling
 • Endimensionelt fokus på kontrol
 • Institutionernes isolation
 • Adskillelse af børn og netværk (med mindre det er til barnets bedste)

Vi skrev i kronikken, at al sammenligning med aktuelle diskussioner i tiden er tilsigtet… Og at vi bl.a. tænker forslaget om at nedsætte den kriminelle lavalder og hele retsfølelsesdebatten. Vi postulerede med Primo Levis ord "Det er sket, og derfor kan det ske igen" Vi argumenterede også for, hvad der skal til for at undgå tidligere tiders brutale opdragelsesmetoder: Gennemsigtighed, faglighed og uddannede med arbejdere med hjerne og hjerte på det rette sted. Og et syn på udsatte børn og unge, der flugter med det syn vi samfundsmæssigt har på ikke-udsatte børn og unge.

Vi har i FADD altid gjort meget ud af vores høringssvar til ministerierne. Ind i mellem har vi i svage øjeblikke tænkt om det nyttede noget. Men på det seneste er vi blevet positivt overraskede. De lytter … I forlængelse af, at vi og andre aktører på udsatte børn og unge området i vores høringssvar om Lov om voksenansvar (magtanvendelsesloven) opfordrede til, at alle former for magtanvendelse skal registreres, har Socialministeriet trukket forslaget om, at visse lettere former for magtanvendelse hverken skulle registreres eller indberettes. Det fik vores gode ven fra Operation Julegaveregn, Rasmus Kristensen til tasterne: ”Bravo! I en tid hvor anbringelser af børn har fået et barskt historisk og kunstnerisk perspektiv med bl.a. filmen "Der kommer en dag", er det skønt, at fagfolk, insisterer på åbenhed. For at forhindre tvang og mishandling af de mest sårbare børn i samfundet, råber de virkeligt professionelle kræfter på mere transparens - ikke mindre. Og politikerne lytter! Det er bevis på, at selvom demokratiet somme tider tager et par skridt baglæns, så er der håb.”

Men vi har travlt. Lovforslaget om Voksenansvar skal forventeligt træde i kraft 1. Januar 2017, så vores arbejde i de to socialministerielle følgegrupper vi har sæde i kan godt bliv .... læs hele artiklen