Få nyhedsbrev på mail:

22/3: KONFERENCE Nye veje i arbejdet med børn og unge i udsatte positioner

27-02-2018
NYE VEJE I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE I UDSATTE POSITIONER


Få den nyeste viden om, hvordan naturen som rum udvikler mulighederne for behandling og pædagogisk arbejde

Arrangør: Københavns Universitet, institut for geovidenskab og naturforvaltning og Hillerød Kommune

.... læs hele teksten

Ungeseminar 19-20 april 2018

26-02-2018

Ungegruppen i FADD inviterer til DØGNSEMINAR om
UDSATTE UNGE &
Neuro-affektiv pædagogik, mad, måltider, menneskesyn til eftersyn, dilemmaer, ro, kontakt og diagnoser som øjebliksbilleder på potentialer

19.-20. APRIL 2018 på

Tornøes hotel, Kerteminde.... læs hele teksten

FADD - De tids- og målfokuserede indsatser

24-01-2018

FADD indbyder til en temadag om: De tids- og målfokuserede indsatser (TMI)
Dato: 13. marts 2018
Tid: 9.30-15
Sted: BUC Vejle Fjord, Solvej 62, 7120 Vejle

Formål: at deltagerne får mulighed for at dele erfaringer med opstart, handling og evt evaluering af TMI samt at blive inspirerede af oplægsholderes og øvrige deltageres forståelser af udvalgte aspekter af praksis på området – herunder samarbejdet mellem myndighed og udbydere..... læs hele teksten

FADD - PSYKIATRI, DIAGNOSER, PÆDAGOGIK OG BEHANDLING

24-01-2018

FADD inviterer til

DØGNSEMINAR om UDSATTE BØRN OG UNGE: PSYKIATRI, DIAGNOSER, PÆDAGOGIK OG BEHANDLING
7.-8. marts 2018 på
Metalskolen, Jørlunde-

.... læs hele teksten

Seminar om: Det behovsbaserede tiltag

09-01-2018
Tirsdag d. 23 januar afholder ISPS seminar med professor Jukka Aaltonen på www.dyssegaarden.dk

.... læs hele teksten

Flere nyheder

April klummen 2018

I FADD diskuterer vi nogle gange ordet tolerance.
Dels i forhold til børn og unges kulturelle og etniske baggrunde, dels i forhold til forskellige opfattelser af, hvad der fagligt hæmmer og fremmer hvad.
Men også sådan i al almindelighed som et fænomen, der hører med til civilisation, demokrati og sociale kompetencer.”
Som jeg tidligere har skrevet, har vi brug for forstyrrelser for at kunne vedligeholde og udvikle vores fags etiske ståsteder – blandt andet for at undgå selvsving og selvfedme.
Det er en af grundene til, at vi bruger meget af vores tid på at mødes med mennesker, som vi både kan være enige og uenige med.

For nylig tog vi initiativ til at sætte et møde i stand med Dansk Socialrådgiverforenings næstformand og ansvarlig for udsatte børn og unge området Niels Christian Barkholt og Socialpædagogernes næstformand Verne Pedersen.
På mødet drøftede vi – med udgangspunkt i den uafviselige fælles interesse, der er og skal være mellem parterne – såvel en række konkrete anbringelsessager, som forskellige geografisk relaterede modeller, forståelser og praksisoplevelser, som undervejs udmøntede sig i en række ideer til fremtidigt samarbejde.
For at bruge et godt begreb fra Socialstyrelsen, lovende praksis, så er det det billede, vi gik hjem på: Arbejdet med nye samarbejdsprojekter og fællesforståelser ser lovende ud …
Mere om det i kommende nyhedsbreve  smile

Tilbage til tolerancen:
Som udgangspunkt mener vi, at der både skal være 'højt til loftet og langt til døren', som flere politikere skynder sig at sige, når de har haft interne uenigheder og gerne vil fremstå som en enhed til trods for notorisk modstridende synspunkter.
Bredden i synspunkter, der kommer til udtryk i diskussioner om magt bliver ofte udfordret af stærke holdninger og stærke følelser.

I en tråd på vores facebook side om magt og – hvad enten det modsatte er modmagt eller afmagt - kommenterede flere debattører - medlemmer og ikke-medlemmer af FADD – for nu at male med den store pensel – blød og hård tilgang til magtpraksis.
Magt repræsenterer altid flere forsider, bagsider og det-kommer-an-på-forbehold.
Og sådan må det nødvendigvis være.
Vi har i vores branche at gøre med andre menneskers børn, hvis ve og vel – trivsel og udvikling - vi er blevet betroet at tage form- og indholdsmæssigt ansvar for.
Magt er et komplekst – og ikke sjældent et kontroversielt - område at beskæftige sig med – og at blive enige indenfor.

I FADD anerkender vi, at det meste af det, vi støder ind i vores praksis, skal ses i lyset af den kontekst, som det indgår i.
For at kunne intervenere fagligt forsvarligt og meningsfuldt i socialpædagogiske sammenhænge kræver det for det første kendskab til barnet, til den situation barnet er i, til de mål, som det socialpædagogiske arbejde tager udgangspunkt i, til den kultur og de systembeslutninger, man arbejder i, til lovgivningen - konkret og intentionelt. Og til den konkrete medarbejders vurdering  af, hvad en aktuel situation tilsiger en at gøre. 
Af socialpædagogisk faglighed i forhold til arbejdet med de mest udsatte børn og unge, kan man tillade sig at forvente, at handlinger er baseret på viden, ordentlighed og respekt for såvel barn som opgave - vel at mærke skiftevis på trods af og i kraft af det, som vi for nemheds skyld, kan kalde 'skiftende forhold’.

Vi skrev i en kommentar i Kr. Dagblad fornylig om regeringens ungdomskriminalitetsreform:
"Det er vores erfaring, at magtstatuering for nogle børn og unge vil kunne fremme ny bevidsthed og forandringserkendelse, mens det for andre kan medføre stagnation og fastholdelse i negative selvbilleder.”
I Lov om voksenansvar er rammerne beskrevet.

I FAD .... læs hele artiklen