Få nyhedsbrev på mail:

Landsforeningen LIVSVÆRK afholder heldagskursus om ´Seksuelgrænseoverskridende adfærd´

21-06-2016

Vores gode venner fra Landsforeningen LIVSVÆRK afholder heldagskursus om ´Seksuelgrænseoverskridende adfærd´ i samarbejde med JanusCentret, der har mange års erfaring og er specialister på området. 
Kurser afholdes den 22. september 2016 fra kl.10-16 på Thorshøjgård, Pedersborgvej 20, 2635 Ishøj. 
Kurset udbydes eksternt og henvender sig til alle, der arbejder med børn og unge. 
Der er plads til 100 deltagere på kurset. 
Tilmeldingsfrist: 4. juli 2016

 .... læs hele teksten

FADD på Folkemødet - part one

09-06-2016

”Efterværn for anbragte unge: Hvad ved vi overhovedet?”
Signe Hald Andersen, Rockwool-fonden
Dato: 18. juni 2016
Tid: 13.00 – 14.00
Sted: J25 ?#‎Faktaboksen?, Kæmpestranden
Andre deltagere: Søren Skjødt (Formand for FADD og forstander for Godhavn), Ditte Reedtz (Grundlægger og CEO for European Orphanage Children Against Social Exclusion) og Niels Christian Barkholt (Næstformand for Dansk Socialrådgiverforening)
Moderator: Steffen Kretz


.... læs hele teksten

10 mål for social moblitet

17-05-2016

Regeringen har offentliggjort 10 mål for social mobilitet. 3 af dem refererer direkte til udsatte børn og unge området:

  1. Udsatte børn og unges faglige i folkeskolen skal forbedres
  2. Flere udsatte unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse
  3. Færre udsatte unge skal begå kriminalitet

I FADD bidrager vi rigtig gerne til konkretisering, præcisering, prioritering ... og løsninger.... læs hele teksten

'Omlægning' af indsatsen ...

10-05-2016

Vi har for øjeblikket en del opmærksomhed rettet mod visse kommuners omlægning af udsatte børn og unge-indsatsen. Senst har vi på Facebook kommenteret de varslede lukninger af Himmelbjergården i Ry og Nordlyset i Herning. 

Vi skriver:

  1. Vi risikerer, at børnene og familierne bliver taberne, når specialtilbud lukker
  2. Der er - og der opstår flere - huller i indsatstrappen
  3. Indsatsniveauet fra kommune til kommune er for forskelligt
  4. Det tager lang tid og det kræver investeringer at opbygge kompetente og bæredygtige faglige miljøer
  5. Vi opfordrer til at kommuner går sammen i partnerskaber om at drive specialiserede tilbud til de mest udsatte børn og unge med komplekse problemstillinger

Vi ved desuden, at der pågår ændringer i Københavns Kommune.

Vi følger udviklingen tæt og opfordrer til, at alle medlemsinstitutioner, der enten hører rygter eller selv konkret bliver berørte af ændringerne, kontakter os på info@fadd.dk så vi dels kan vedligeholde vores overblik og i forlængelse heraf påpege udviklingstendenser på møder med vores samarbejdspartnere, dels kan bistå med støtte og vejledning til de berørte..... læs hele teksten

Temadag: Om at arbejde med med børn og unge med flygtningebaggrund

29-04-2016

FADD afholder en temadag for jer, der arbejder med uledsagede børn og unge med flygtningebaggrund. 

Det bliver den 24. maj 2016 på Odense Kommunes kursuscenter, Schacksgade 39, 5000 Odense C

Konkret program udsendes senere, men mødets udgangspunkt er at vidensdele erfaringer.

Vi starter kl 10.00 og slutter ca 15.30.

Tilmelding sendes senest den 10/5 til info@fadd.dk.... læs hele teksten

Flere nyheder

Test nu

Test nu

Juni-klummen 2016

Det er et stort beløb, det drejer sig om. For at være helt nøjagtig 10 mia kroner. Så betydelig er uenigheden mellem regeringen og KL om det kommende års kommune-budgetter. Selv om der sikkert er meget strategi og positions-talk i parternes udmeldinger her op til de afgørende forhandlinger, kan man konstatere, at en af KLs forhandlere, borgmester i Høje Taastrup, Michael Ziegler forudser et kommende blodbad i kommunerne – hvis ikke regeringen besinder sig – og sender flere penge til de trængte kommunale pengekasser.

Her fra skal vi ikke blande os i de forhandlinger. Blot skal vi minde om, at investeringer i udsatte børn og unges trivsels- og udviklingspotentiale både er nødvendige og fornuftige. Det er rimeligt at tænke i at ansætte flere socialrådgivere i kommunerne. Men sker der ikke mere, svarer det til udelukkende at ansætte flere ingeniører i byggeriet. Det bliver kvaliteten af byggeriet ikke i sig selv bedre af. Håndværkerne skal både være kompetente og tilstrækkelige i antal . Selve indsatsen skal dimensioneres efter børnenes behov. Derfor er vi også for længst holdt op med at kalde de sociale indsatser for udsatte børn og unge for dyre. De er specialiserede …

De specialinstitutioner, der er lukkede og lukker i disse år kan betyde, at indsatstrappen bliver for grov-masket. Eller for smal og med for få trin …Sagt på en anden måde: Hvis vi ikke kan rumme og håndtere specialinstitutionernes målgrupper, skubber vi disse børn og unge nærmest ud af indsatstrappen til betragteligt dyrere – og få -foranstaltninger, økonomisk og menneskeligt. Der er i dag udsatte børn og unge som ikke får det rigtige og det nødvendige tilbud. Enten fordi tilbuddet ikke findes eller fordi der er for få pladser og for lang ventetid. Jeg nævner blot 4 af dem. Psykiatriske behandlings- og udredningssteder, institutioner, der arbejder med behandling af misbrug, efterbehandling af unge der udskrives fra sikrede institutioner og særlige institutioner for piger med alvorlige selvskade-problematikker.

Der er brug for en national META-plan for udsatte børn og unge området, som blandt andet skal udfordre kommunernes selvbestemmelsesret, et årige budgetter samt påpege vigtigheden af, at kommuner og andre aktører kommer i gang med at udnytte synergieffekten af tværgående samdriftsløsninger. Som de sociale indsatser fungerer aktuelt – med kommunerne som driftsherrer og leverandører på udsatte børn og unge området, er det for tilfældigt hvilket indsatstilbud et udsat barn får. Der findes eksempler på indsatser, der fungerer med laveste indgrebsgrad. Og der er nogle der ikke gør det. Vi tror på, at børnene vil kunne profitere af, at nye samarbejdsfora og nye finansieringsmodeller bliver afprøvet, så de børn og unge der har sociale, adfærdsmæssige, trivsels- og indlæringsmæssige vanskeligheder får det rigtige tilbud – første gang. For så herefter at udfase indsatsen i takt med, at barnet bliver bedre til at håndtere sine udfordringer.

Det er – helt reelt - vanskeligt for kommunerne, selv hvis de en gang for alle beslutter, at der ikke er brug for flere cyklist-tællere ved alle indfaldsveje - at skulle prioritere mellem nye bøger til alle 6. klasser, bedre bemanding i SFO’er og anbringelsen af to 12 årige på en døgninstitution. Dilemmaet er indlysende. Der er brug for at vi samler viden og erfaring i bæredygtige, faglige og handlekompetente miljøer. Til sammenligning foretrækker de fleste af os at blive hjerteopereret af en læge, der har helt særlige kompetencer og erfaringer indenfor hjertekirurgi. Den erfaring får man kun ved at arbejde med det snævre udgangspunkt, men bredspektrede samfundssyn, og ved løbende at forfine og justere indsatsen. Og at arbejde konkret med de mennesker og miljøer, der har problemet …

I forlængelse af ovenstående er det på sin plads at nævne, at vi i FADD har været ind .... læs hele artiklen