Få nyhedsbrev på mail:

FADD - De tids- og målfokuserede indsatser

24-01-2018

FADD indbyder til en temadag om: De tids- og målfokuserede indsatser (TMI)
Dato: 13. marts 2018
Tid: 9.30-15
Sted: BUC Vejle Fjord, Solvej 62, 7120 Vejle

Formål: at deltagerne får mulighed for at dele erfaringer med opstart, handling og evt evaluering af TMI samt at blive inspirerede af oplægsholderes og øvrige deltageres forståelser af udvalgte aspekter af praksis på området – herunder samarbejdet mellem myndighed og udbydere..... læs hele teksten

FADD - PSYKIATRI, DIAGNOSER, PÆDAGOGIK OG BEHANDLING

24-01-2018

FADD inviterer til

DØGNSEMINAR om UDSATTE BØRN OG UNGE: PSYKIATRI, DIAGNOSER, PÆDAGOGIK OG BEHANDLING
7.-8. marts 2018 på
Metalskolen, Jørlunde-

.... læs hele teksten

Seminar om: Det behovsbaserede tiltag

09-01-2018
Tirsdag d. 23 januar afholder ISPS seminar med professor Jukka Aaltonen på www.dyssegaarden.dk

.... læs hele teksten

De gjorde det ...

05-01-2018
GODT NYTÅR

De gjorde det....
Operation julegaveregn indsamlede 1 mio kr ...
Vi er ved at afslutte uddelingen ...

Oh, happy days, oh ...

.... læs hele teksten

Så er operation JULEGAVEREGN igang igen ...

01-12-2017
Så er operation JULEGAVEREGN igang igen ... med at indsamle penge til ekstra julegaver til anbragte børn og unge 

Støt dem - hvordan?

Send din donation til tlf. 24 44 55 66

Støt med 20 kr: SMS ‘JGR’ til 1220

Støt med 100 kr: SMS ‘Gaveregn’ til 1220

Bankoverførsel til: 0400 4016786476

Giro: 83215194


Sådan!

.... læs hele teksten

Flere nyheder

Februar-klummen 2018

Damebladene har beskæftiget sig med det i årtier. TV-stationerne har hyperopgraderet deres indsats de seneste år. Blandt nutidens helte og kendisser finder vi adskillige indenfor feltet
Vi taler om sammenhængene mellem kost, krop og sundhed. 

I vores del af verden beskæftiger vi os med mad, måltider, opskrifter, køkkenredskaber, smag og gastrofællesskaber i et – som min onkel i Jylland ville sige det  – ikke ubetydeligt omfang.
Googler man ’food’ kommer der 4.980.000.000 opslagsmuligheder.
Scroller man ned over sine konti på de sociale medier, skal man være heldig/uheldig, hvis der en dag IKKE er fotos og beskrivelser af noget, der rimer på mad.
I forlængelse af vores  generelle madfokus er der opstået såvel direkte som indirekte relaterede industrier, der har sundhed som omdrejningspunkt.
Hvis nogle forstadsfruer før i tiden kastede sig over oliemaleri og salg af skønhedsprodukter – ikke sjældent på en og samme forretningsadresse, evt med et lille sidekapel med et solarium, så kan man på den samme matrikel i dag købe kostvejledning, personlig træning og wellness.
Jeg må hellere skynde mig at sige, at der selvfølgelig  ikke er noget i vejen med sundhed – eller forstadsfruer for den sags skyld.
Jeg var lige ved at sige tværtimod, hvilket selvfølgelig også kan misforstås wink
Sundhed, kost- og kropsbevidsthed skaber livskvalitet. Sådan er det.
Men som med alt andet er der gode og dårlige udbydere…

Indenfor vores område var Mariager Fjord Kommune blandt de første der for 5-7 år siden begyndte at screene udsatte børn og unge for somatiske sygdomme.
Siden er der kommet flere til. 
Flere kommuner og flere institutioner kvalificerer grundlaget for at kunne vælge og tilbyde den rigtige indsats til et udsat barn ved at undersøge børnene for fysiske sygdomme og problemstillinger. 
Det er naturligvis afgørende for både det rigtige match og om indsatsen giver positive resultater, at man har afklaret om et barns urolige adfærd skyldes en bogstavkombination eller børneorm.
Eller om fravær af opmærksomhedskompetence har at gøre med hørenedsættelse, synsforstyrrelser eller tidligt omsorgssvigt.
Vi modtager børn, som ikke kan huske, hvordan det var IKKE at have hovedpine. Sjældent er der hjælp at hente i sagsakterne, som ofte har primært fokus på konstatering af symptomer på dårligdomme mere end på årsager … og ressourcer.

I FADD er vi i gang sammen med gode samarbejdspartnere at sætte fokus på forholdet mellem kost, motion, sundhed og udsathed. Herunder hvad vi kan gøre for dels at hjælpe det enkelte barn til at skabe den rigtige balance mellem ’liv og vaner’, dels at løfte fokus på at afklare et udsat barns somatiske udfordringer op på et nationalt niveau.
Ligesom man kender til det på sygdomsbehandlingsområdet, bør der være automatik i, at man undersøger relevante forhold, når forudsætningerne for en bestemt indsats på baggrund af registrerede symptomer skal afklares.
Og det skal ikke være op til den enkelte kommune, om denne undersøgelse skal pågå.

---

Lige apropos tilsyn. Ikke som et surt opstød, men mere som en konstatering af, at der ved at være plads til forbedringer.
På vores område bruger vi rigtig mange ressourcer på at forberede, afholde og følge op på diverse former for tilsyn.
Jeg nævner i flæng: Social tilsyn, brandtilsyn, økonomitilsyn, arbejdstilsyn, miljøtilsyn, patienttilsyn, levnedsmiddeltilsyn, undervisningstilsyn og driftsledelsestilsyn.
Og så et par stykker som jeg sikkert ikke har fået med ….
Som på sundhedsområdet er der opstået et boom af kontrolinstanser, rådgivningsfirmaer og  konsulenter, der sammen med advoka .... læs hele artiklen